Radio Veritas Asia

Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa

Năm 2021

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Suy Niệm Lời Chúa tháng 10/2021

Suy Niệm Lời Chúa tháng 11/2021

Suy Niệm Lời Chúa tháng 12/2021

Suy Niệm Lời Chúa tháng 07/2021

Suy Niệm Lời Chúa tháng 08/2021

Suy Niệm Lời Chúa tháng 09/2021

Suy Niệm Lời Chúa tháng 04/2021

Suy Niệm Lời Chúa tháng 05/2021

Suy Niệm Lời Chúa tháng 06/2021

Suy Niệm Lời Chúa tháng 01/2021

Suy Niệm Lời Chúa tháng 02/2021

Suy Niệm Lời Chúa tháng 03/2021

 

Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa Năm 2020

Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa Năm 2019

Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa Năm 2018

Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa Năm 2017

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm B (2008-2009)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm A (2007-2008)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm C (2006-2007)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm B (2005-2006)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm A (2004-2005)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm C (2003-2004)

Trở Lại Trang Web Nghe Chương Trình Phát Thanh Hằng Ngày

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page