Radio Veritas Asia

Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa

năm A (2007-2008)

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Ðể nghe chương trình Phụng Vụ Lời Chúa, xin bạn đưa chuột vào hàng chữ có chữ Nghe... và bấm nút chuột tay trái.

- Quý vị cũng có thể download những chương trình Phụng Vụ Lời Chúa vào trong computer của quý vị, bằng cách đưa chuột vào hình (), rồi bấm nút chuột tay phải và chọn "save target as...". Sau đó quý vị có thể nghe lại off-line từ trong computer của quý vị bất cứ lúc nào mà không cần phải nối mạng.


 

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày CN 34 - Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày CN 33 - Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày CN 32 - Lễ Cung Hiến Ðền Thờ Latêranô  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày CN 31 - Lễ Cầu Cho Các Ðẳng Linh Hồn  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 30 Mùa Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 29 Mùa Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 28 Mùa Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 27 Mùa Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 25 Mùa Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 24 TN (Lễ Suy Tôn Thánh Giá)  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 23 Mùa Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 22 Mùa Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 21 Mùa Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 20 Mùa Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 18 Mùa Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 17 Mùa Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 16 Mùa Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 15 Mùa Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 14 Mùa Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày CN 13 - Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Ðồ  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 12 Mùa Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 11 Mùa Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 10 Mùa Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 9 Mùa Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Lễ Chúa Giêsu Lên Trời Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật Lễ Phục Sinh Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật Lễ Lá Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 4 Mùa Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Lễ Hiển Linh Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Lễ Thánh Gia Thất Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A  (download)

 

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm C (2006-2007)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm B (2005-2006)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm A (2004-2005)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm C (2003-2004)

Trở Lại Trang Web Nghe Chương Trình Phát Thanh Hằng Ngày

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page