Radio Veritas Asia

Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa

Năm 2020

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Suy Niệm Lời Chúa tháng 10/2020

Suy Niệm Lời Chúa tháng 11/2020

Suy Niệm Lời Chúa tháng 12/2020

Suy Niệm Lời Chúa tháng 07/2020

Suy Niệm Lời Chúa tháng 08/2020

Suy Niệm Lời Chúa tháng 09/2020

Suy Niệm Lời Chúa tháng 04/2020

Suy Niệm Lời Chúa tháng 05/2020

Suy Niệm Lời Chúa tháng 06/2020

Suy Niệm Lời Chúa tháng 01/2020

Suy Niệm Lời Chúa tháng 02/2020

Suy Niệm Lời Chúa tháng 03/2020

 

Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa Năm 2019

Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa Năm 2018

Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa Năm 2017

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm B (2008-2009)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm A (2007-2008)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm C (2006-2007)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm B (2005-2006)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm A (2004-2005)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm C (2003-2004)

Trở Lại Trang Web Nghe Chương Trình Phát Thanh Hằng Ngày

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page