Radio Veritas Asia

Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa

Năm 2017

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Suy Niệm Lời Chúa tháng 10/2017

Suy Niệm Lời Chúa tháng 11/2017

Suy Niệm Lời Chúa tháng 12/2017

Suy Niệm Lời Chúa tháng 07/2017

Suy Niệm Lời Chúa tháng 08/2017

Suy Niệm Lời Chúa tháng 09/2017

Suy Niệm Lời Chúa tháng 04/2017

Suy Niệm Lời Chúa tháng 05/2017

Suy Niệm Lời Chúa tháng 06/2017

Suy Niệm Lời Chúa tháng 01/2017

Suy Niệm Lời Chúa tháng 02/2017

Suy Niệm Lời Chúa tháng 03/2017

 

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm B (2008-2009)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm A (2007-2008)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm C (2006-2007)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm B (2005-2006)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm A (2004-2005)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm C (2003-2004)

Trở Lại Trang Web Nghe Chương Trình Phát Thanh Hằng Ngày

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page