Radio Veritas Asia

Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa

năm B (2008-2009)

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Ðể nghe chương trình Phụng Vụ Lời Chúa, xin bạn đưa chuột vào hàng chữ có chữ Nghe... và bấm nút chuột tay trái.

- Quý vị cũng có thể download những chương trình Phụng Vụ Lời Chúa vào trong computer của quý vị, bằng cách đưa chuột vào hình (), rồi bấm nút chuột tay phải và chọn "save target as...". Sau đó quý vị có thể nghe lại off-line từ trong computer của quý vị bất cứ lúc nào mà không cần phải nối mạng.


 

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 7 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 6 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 4 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 3 TN Lễ Thánh Phaolô Trở Lại  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật Lễ Hiển Linh Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm B  (download)

 

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm A (2007-2008)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm C (2006-2007)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm B (2005-2006)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm A (2004-2005)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm C (2003-2004)

Trở Lại Trang Web Nghe Chương Trình Phát Thanh Hằng Ngày

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page