Radio Veritas Asia

Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa

năm C (2003-2004)

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Ðể nghe chương trình Phụng Vụ Lời Chúa, xin bạn đưa chuột vào hàng chữ có chữ Nghe... và bấm nút chuột tay trái.

- Quý vị cũng có thể download những chương trình Phụng Vụ Lời Chúa vào trong computer của quý vị, bằng cách đưa chuột vào hình (), rồi bấm nút chuột tay phải và chọn "save target as...". Sau đó quý vị có thể nghe lại off-line từ trong computer của quý vị bất cứ lúc nào mà không cần phải nối mạng.


Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Lễ Kitô Vua  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Lễ Kitô Vua  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm C  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm C  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm C  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm C  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm C  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm C  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm C  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm C  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm C  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm C  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm C  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm C  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm C  (download)

Nghe Tường Trình Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Chính Tòa Lạng Sơn  (download)

Nghe Lời Nhắn Nhủ của ÐHY Mẫn cho các Giáo Viên  (download)

Nghe Tâm Tình của Ðức Cha Bùi Tuần sau 1 năm nghỉ hưu  (download)

Nghe Cảm nghiệm mục vụ tại Lạng Sơn của LM Nguyễn Văn Diễm  (download)

Nghe Ðạo lý cho Thiên Niên Kỷ mới - Trưởng Thành trong Ðức Tin  (download)

 


Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm A, B, C

Trở Lại Trang Web Nghe Chương Trình Phát Thanh Hằng Ngày

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page