Quy Chế Tổng Quát

Sách Lễ Rôma

Canh tân theo nghị quyết của Công Ðồng Chung Vaticanô II

công bố theo lệnh Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI

hiệu đính dưới sự chỉ đạo của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Phiên dịch từ ấn bản mẫu thứ ba Nhà in Vaticanô - năm 2002 (1-27)

Ủy Ban Phụng Tự trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam 18/06/2009


Sắc Lệnh Của Thánh Bộ Phụng Tự

Tông Hiến Công Bố Sách Lễ Rôma

 

Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma:

Lời Mở Ðầu (1-15)

Chương I: Tầm Quan Trọng Và Sự Cao Quý Của Việc Cử Hành Thánh Lễ (16-27)

Chương II: Cơ Cấu Thánh Lễ, Các Yếu Tố Và Các Phần Của Thánh Lễ (28-90)

Chương III: Những Nhiệm Vụ Và Thừa Tác Vụ Trong Thánh Lễ (91-111)

Chương IV: Những Hình Thức Khác Nhau Ðể Cử Hành Thánh Lễ (112-287)

Chương V: Cách Xếp Ðặt Và Trang Trí Thánh Ðường Ðể Cử Hành Thánh Lễ (288-318)

Chương VI: Những Gì Cần Phải Có Ðể Cử Hành Thánh Lễ (319-351)

Chương VII: Lựa Chọn Bài Lễ Và Các Phần Của Bài Lễ (352-367)

Chương VIII: Thánh Lễ Và Lời Nguyện Trong Những Hoàn Cảnh Khác Nhau Và Thánh Lễ Cầu Cho Những Người Ðã Qua Ðời (368-385)

Chương IX: Những Thích Nghi Thuộc Quyền Giám Mục Và Hội Ðồng Giám Mục (386-399)

 

Những Quy Luật Tổng Quát về Năm Phụng Vụ và Niên Lịch:

Tông Thư Dưới Hình Thức Tự Sắc Về Năm Phụng Vụ Và Lịch Chung

Chương I: Năm Phụng Vụ (1-47)

Chương II: Niên Lịch (48-61)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page