Quy Chế Tổng Quát

Sách Lễ Rôma

Canh tân theo nghị quyết của Công Ðồng Chung Vaticanô II

công bố theo lệnh Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI

hiệu đính dưới sự chỉ đạo của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Phiên dịch từ ấn bản mẫu thứ ba Nhà in Vaticanô - năm 2002

Ủy Ban Phụng Tự trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam 18/06/2009


Sắc Lệnh của Thánh Bộ Phụng Tự

 

Thánh Bộ Phụng Tự

Prot. N. 166/ 70

Sắc Lệnh

Sau khi Nghi thức Thánh lễ được ấn định và các bản văn thuộc Sách lễ Rôma được Ðức Giáo hoàng Phaolô VI phê chuẩn qua Tông hiến "Sách lễ Rôma" ban hành ngày 03.04.1969, thì thừa lệnh ngài, Bản Bộ cho phát hành và tuyên bố Sách lễ Rôma mới này, soạn theo tiêu chuẩn các sắc lệnh Công đồng Vaticanô II là ấn bản mẫu.

Về việc sử dụng Sách lễ Rôma mới, thì ấn bản Latinh được sử dụng ngay khi được phát hành, nhưng cần phải có những thích nghi cần thiết liên quan tới ngày mừng kính các Thánh, cho tới khi Lịch canh tân được chính thức đưa vào sử dụng. Việc soạn thảo và ấn định này bắt đầu có hiệu lực cho các ấn bản Sách lễ bằng tiếng địa phương được ủy thác cho các Hội đồng Giám mục, sau khi những ấn bản này được Tòa Thánh phê chuẩn đúng cách.

Không một qui định ngược lại nào có thể cản ngăn.

Từ Trụ sở Thánh Bộ Phụng tự ngày 26 tháng 03 năm 1970, Thứ Năm tuần Thánh.

Hồng y Benno Gut Tổng Trưởng

A. Bugnini Thư ký

 

Thánh Bộ Phụng Tự

Prot. N. 1970/ 74

Về ấn bản mẫu thứ hai

Vì phải tái bản Sách lễ Rôma, nên đã sửa đổi và thêm vào một số điểm, để ấn bản này phù hợp với các văn kiện được công bố sau ấn bản lần thứ nhất năm 1970.

Số biên của Qui chế Tổng quát vẫn giữ nguyên. Phận vụ của thầy giúp lễ và đọc sách được ghi vào những số trước kia nói về phận vụ của phụ phó tế (các số từ 142-152).

Có một thay đổi khác có phần quan trọng trong phần dành cho những lễ có nghi thức riêng và những lễ cho những nhu cầu khác nhau. Có bổ túc thêm một số công thức, chỉ định những ca nhập lễ và hiệp lễ. Ngoài ra còn thêm lễ cung hiến nhà thờ và bàn thờ thuộc phần dành cho những lễ có nghi thức riêng, lễ hòa giải, và trong phần lễ ngoại lịch có thêm lễ Ðức Mẹ là Mẹ Hội Thánh và lễ kính danh Ðức Mẹ, là những lễ nhiều người ước mong.

Cũng có một số thay đổi ít quan trọng liên quan tới một số danh xưng và chữ đỏ để phù hợp hơn với những từ hay những kiểu nói thường thấy ở trong những sách phụng vụ mới.

Sách lễ Rôma ấn bản thứ hai này đã được Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI phê chuẩn và nay Thánh Bộ Phụng tự cho phát hành và công bố là ấn bản mẫu.

Các Hội đồng Giám mục có trách nhiệm đưa những thay đổi trong Sách lễ Rôma ấn bản thứ hai này vào trong những ấn bản được soạn thảo bằng tiếng địa phương.

Không một qui định ngược lại nào có thể cản ngăn.

Từ Trụ sở Thánh Bộ Phụng tự ngày 27 tháng 03 năm 1975

Hồng y Giacôbê Robertô Knox Tổng Trưởng

A. Bugnini Tổng Giám mục hiệu tòa Diôclêtianensê Thư ký

 

Bộ Phụng Tự Và Kỷ Luật Bí Tích

Prot. N. 143 / 00 / L

Sắc lệnh về ấn bản mẫu thứ ba

Bước vào ngàn năm thứ ba kể từ khi Chúa nhập thể, thấy cần phải soạn lại Sách lễ Rôma, ấn bản mới, để có thể thực hiện những chỉ thị mới của Tông Tòa, đặc biệt là của Bộ Tân Giáo luật, cũng như để thích hợp với những nhu cầu đòi phải sửa đổi và bổ túc thêm.

Trong phần Qui chế Tổng quát Sách lễ Rôma được đưa vào nhiều thay đổi thích hợp cả về kiểu nói cả về luật lệ gặp thấy trong các sách phụng vụ khác, hoặc theo nhu cầu mục vụ đòi hỏi. Trình bày rõ hơn về những trường hợp được rước lễ dưới hai hình; thêm vào toàn bộ chương IX trong đó gợi lên đường hướng thích ứng Sách lễ Rôma theo những nhu cầu mục vụ.

Cũng thêm vào những công thức khác dành cho những cử hành mới được đưa vào Lịch Chung Rôma. Phần Chung về Ðức Mẹ có thêm những lễ mới để cổ võ lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa. Cũng vậy, trong những phần Chung khác, những lễ cầu cho những nhu cầu khác nhau hay những hoàn cảnh khác nhau cũng như trong những lễ cầu cho người đã qua đời đôi khi thứ tự các lời nguyện được thay đổi cho hợp với bản văn hơn. Trong các lễ mùa Chay, theo thói quen phụng vụ xưa, mỗi ngày đều có thêm lời nguyện trên dân chúng.

Trong phần phụ lục của Nghi thức Thánh lễ có thêm kinh nguyện Thánh Thể cầu cho việc giao hòa và kinh nguyện

Thánh Thể đặc biệt có thể sử dụng cho những nhu cầu khác nhau.

Sách lễ Rôma ấn bản thứ ba này đã được Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II dùng quyền phê chuẩn ngày 10 tháng 4 năm 2000 và Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích phát hành và công bố là ấn bản mẫu.

Các Hội đồng Giám mục phải lo liệu để Sách lễ Rôma ấn bản mẫu thứ ba này, trong một thời gian thích hợp, được dịch sang tiếng địa phương cách trung thành và hết sức chính xác. Phải sửa đổi những phiên bản còn đang sử dụng cho trung thành với bản gốc Latinh và cần được Tòa Thánh phê chuẩn theo tiêu chuẩn giáo luật.

Có thể sử dụng Sách lễ Rôma bằng ấn bản mẫu thứ ba bằng La ngữ trong khi cử hành Thánh Thể kể từ ngày được công bố, và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ Lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa năm 2000.

Không một qui định ngược lại nào có thể cản ngăn.

Từ Trụ sở Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích ngày 20 tháng 04 năm Thánh 2000, Thứ Năm tuần Thánh.

Hồng y Giorgiô Medina Estevez Tổng Trưởng

Phanxicô Piô Tamburrinô Tổng Giám mục Tổng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page