Quy Chế Tổng Quát

Sách Lễ Rôma

Canh tân theo nghị quyết của Công Ðồng Chung Vaticanô II

công bố theo lệnh Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI

hiệu đính dưới sự chỉ đạo của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Phiên dịch từ ấn bản mẫu thứ ba Nhà in Vaticanô - năm 2002

Ủy Ban Phụng Tự trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam 18/06/2009


Chương I

Tầm Quan Trọng Và Sự Cao Quý

Của Việc Cử Hành Thánh Lễ

 

16. Cử hành Thánh lễ, xét là hành động của Chúa Kitô và của dân Thiên Chúa được tổ chức theo phẩm trật, là trung tâm toàn bộ đời sống Kitô giáo, cho Hội Thánh toàn cầu, cũng như Hội Thánh địa phương, và cho từng tín hữu. Vì chưng, cao điểm của cử hành này là việc Thiên Chúa thánh hóa thế gian trong Chúa Kitô, và việc phụng tự mà nhân loại dâng lên Chúa Cha để nhờ Ðức Kitô, Con Thiên Chúa và trong Chúa Thánh Thần mà tôn thờ Chúa Cha. Hơn nữa, trong khi cử hành Thánh lễ, các mầu nhiệm ơn cứu chuộc được nhắc nhớ lại trong chu kỳ một năm, làm cho những mầu nhiệm này, một cách nào đó, được hiện tại hóa. Các hành động thánh khác và tất cả các công việc của đời sống Kitô hữu đều được liên kết với Thánh lễ, phát xuất từ Thánh lễ và hướng về Thánh lễ.

17. Bởi thế, phải hết sức lo cho việc cử hành Thánh lễ tức là cử hành Bữa tối của Chúa, được tổ chức thế nào, để các thừa tác viên có chức thánh và các tín hữu, khi tham dự tùy theo địa vị của mình, thì được lãnh nhận các hiệu quả dồi dào hơn. Ðể được những hiệu quả này, Chúa Kitô đã thiết lập hy lễ Thánh Thể, bằng Mình và Máu của Người, và đã trao cho Hội Thánh, vị hiền thê yêu quý, như lễ tưởng niệm cuộc Thương khó và Phục sinh của Người.

18. Ðiều này sẽ được thực hiện cách thích đáng, nếu ta để ý đến tính chất và hoàn cảnh của mỗi cộng đoàn phụng vụ, mà sắp xếp toàn bộ việc cử hành thế nào, để khuyến khích việc tham dự ý thức, tích cực và đầy đủ của các tín hữu, nghĩa là tham dự với cả xác hồn, với lòng tin, cậy, mến nồng nàn. Ðó là việc tham dự mà Hội Thánh mong muốn, và chính bản chất việc cử hành đòi hỏi, lại cũng là quyền lợi và nghĩa vụ của dân Kitô, phát xuất từ bí tích Thánh tẩy.

19. Mặc dầu sự hiện diện và tham dự tích cực của các tín hữu làm cho tính giáo hội của việc cử hành được rõ nét hơn, tuy nhiên nếu đôi khi không thực hiện được, thì việc cử hành Thánh Thể vẫn luôn giữ được hiệu quả và phẩm giá của nó, vì là hành động của Chúa Kitô và của Hội Thánh, trong đó, linh mục thi hành nhiệm vụ chính yếu của mình và luôn hành động cho phần rỗi của đoàn dân.

Vì thế, khuyên linh mục nên cử hành hy lễ Thánh Thể mỗi ngày, khi có thể.

20. Vì việc cử hành Thánh Thể, cũng như toàn bộ Phụng vụ, được thực hiện qua các dấu chỉ khả giác, nhờ đó đức tin được nuôi dưỡng, củng cố và biểu lộ, nên phải hết sức lo liệu để lựa chọn và sắp xếp các hình thức và các yếu tố Hội Thánh đã đề ra, sao cho hợp hoàn cảnh nhân sự và nơi chốn, hầu giúp đắc lực hơn cho việc tham dự tích cực và đầy đủ, và đáp ứng cách thích hợp hơn lợi ích thiêng liêng của các tín hữu.

21. Vì vậy, Quy chế này nhằm mục đích vừa vạch ra những nét đại cương để tổ chức việc cử hành Thánh Thể cách thích đáng, vừa trình bày những luật lệ để sắp xếp cho mỗi hình thức cử hành.

22. Phải hết sức coi trọng việc cử hành Thánh Thể tại Hội Thánh địa phương.

Vì chưng Giám mục giáo phận, với tư cách là người thứ nhất có trách nhiệm phân phát các mầu nhiệm của Thiên Chúa trong Hội Thánh địa phương được trao cho mình, nên ngài là vị điều hành, cổ võ và bảo vệ toàn thể đời sống phụng vụ. Mầu nhiệm Hội Thánh được biểu lộ trong các cuộc cử hành do chính Giám mục chủ sự, nhất là khi ngài cử hành Thánh lễ, có hàng linh mục, phó tế và cộng đoàn dân Chúa tham dự. Bởi vậy, các cuộc cử hành Thánh lễ long trọng như thế phải là kiểu mẫu cho toàn thể giáo phận.

Do đó, Giám mục phải quan tâm lo cho các linh mục, phó tế và Kitô hữu giáo dân luôn hiểu biết sâu xa hơn ý nghĩa chân chính của các nghi thức và các bản văn phụng vụ, để nhờ đó giúp họ cử hành Thánh Thể cách tích cực và hữu hiệu. Nhằm mục đích trên, ngài phải lo sao cho các cuộc cử hành được thêm phần trang nghiêm. Nét đẹp của nơi thánh, của âm nhạc và nghệ thuật góp phần rất lớn cho việc cử hành trang nghiêm này.

23. Hơn nữa, để cho việc cử hành đáp ứng đầy đủ hơn các quy luật và tinh thần phụng vụ thánh, và để thêm phần hữu hiệu về mục vụ, trong Quy chế tổng quát này và trong Nghi thức Thánh lễ sẽ trình bày một số ứng dụng và thích ứng.

24. Những thích ứng này chủ yếu hệ tại việc lựa chọn một số lễ nghi hoặc bản văn, nghĩa là các thánh ca, các bài đọc, các lời nguyện, các lời khuyên, các cử chỉ hầu đáp ứng cách thiết thực hơn với những nhu cầu, với việc chuẩn bị và bản sắc của những người tham dự. Việc lựa chọn này được ủy thác cho linh mục chủ tế. Tuy nhiên, linh mục phải nhớ rằng mình là người phục vụ Phụng vụ thánh nên không được phép tự tiện thêm bớt hoặc sửa đổi bất cứ điều gì trong việc cử hành Thánh lễ.

25. Hơn nữa trong Sách lễ, có chỗ chỉ rõ hoặc Giám mục giáo phận hoặc Hội đồng Giám mục được phép thích ứng, chiếu theo Hiến chế về Phụng vụ thánh, (xem ở sau, các số 387, 388-393).

26. Còn những thay đổi và thích ứng sâu rộng hơn cần đưa vào cho phù hợp với các truyền thống và bản sắc dân tộc và các miền, theo tinh thần số 40 của Hiến chế về Phụng vụ thánh, thì phải tuân giữ những điều được trình bày trong Huấn thị "Về Phụng vụ Rôma và hội nhập văn hoá" và trong các số 395-399 dưới đây.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page