Tự Ðiển Phụng Vụ

Dictionaire de Liturgie

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


Phụng vụ đáng được xem là việc thực thi chức vụ tư tế của chính Ðức Giê-su Ki-tô, trong đó, công cuộc thánh hóa con người được biểu tượng nhờ những dấu chỉ khắc ghi và được thể hiện hữu hiệu cách khác nhau theo từng dấu chỉ, và trong đó việc phụng tự công cộng vẹn toàn cũng được thực thi nhờ Nhiệm Thể Chúa Ki-tô, nghĩa là gồm cả Ðầu cùng các chi thể của Người (PV 7).


A_: A-men ~ Ấn tích B_: Ba lần thánh ~ Bữa tiệc
C_: Ca đoàn ~ Cửa Ch_: Chay tịnh ~ Chưởng nghi
D_: Dây các phép ~ Ðứng Ð_: Ðan sĩ ~ Ðứng
G_: Gậy giám mục ~ Giúp lễ H_: Hai lễ ~ Hương
K_: Khai tâm ~ Kinh tối L_: La tinh ~ Lưu trữ
M_: Ma-ri-a ~ Muôn lạy Chúa N_: Nào vui lên ~ Nước thánh
Ng_: Ngai ~ Nguyện đường Nh_: Nhà tạm ~ Như trẻ
O_: Ô-mê-ga ~ Ơn ban P_: Pháp thuật ~ Phương du
Q_: Quá cố ~ Quỳ R_: Rô-ma ~ Rượu nho
S_: Sách lễ ~ Suy tôn Thánh Giá T_: Tạ ơn ~ Tưởng niệm
Th_: Tham dự ~ Thừa tác vụ Tr_: Tranh thánh ~ Trưng bày
V_: Việc đạo đức ~ Vượt qua X_: Xá giải ~ Xướng đáp

 

Tự Ðiển Phụng Vụ

Nguyên tác bằng Pháp ngữ Dictionaire de Liturgie

Của tác giả Dom Robert Le Gall xuất bản năm 1982

được chuyển dịch ra Việt Ngữ vào Mùa Chay 1997

 


Back to home