O

 

Ô-Mê-Ga

(= Oméga)

Tiếng Hy Lạp Ômêga. Ðây là mẫu tự thứ 24 và cũng là mẫu tự cuối cùng trong bản mẫu tự Hy Lạp. Chữ Ô này là Ô âm dài và mở, phân biệt với ô nhỏ (omicron), mẫu tự thứ 15 trong bản mẫu tự. Về ý nghĩa của chữ này trong phụng vụ, xem Alpha.

 

Ơn Ban

(= Don)

Trong tiếng La tinh donum có nghĩa là quà tặng, việc thiện. Những quà tặng hay lễ vật chúng ta dâng lên Thiên Chúa chỉ là cách bày tỏ lòng biết ơn vì Người đã tự hiến mình và ban Giao Ước cho chúng ta. Chúa Thánh Thần, nguồn Tình Yêu giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, được gọi là ơn ban (xc. 2,38; 8,20; 10,45; 11,17 và Lc 11,9-13), vì tình yêu luôn là ơn ban đầu tiên trong các ơn ban. Mọi ơn ban là biểu lộ của tình yêu, nguồn mạch phát sinh chúng. Chúa Cha và Chúa Con chuyển thông Chúa Thánh Thần cho nhau, và Thánh Thần chính là giây liên kết sâu giữa hai Ngôi đó, Chúa Cha và Chúa Con lai ban Thánh Thần cho chúng ta. Chúa Thánh Thần là Ðấng ta lãnh nhận qua các bí tích và là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta (Ep 1,14). Thánh Thi Lạy Thánh Thần Sáng Tạo, xin hãy đến của Kinh Chiều lễ Ngũ Tuần, ca tụng Thánh Thần như Ơn Ban của Thiên Chúa tối cao (Donum Dei Altissimi). trong cuộc trao đổi kỳ diệu, tức là phụng vụ, Chúa Thánh Thần chính là Ðấng chúng ta đón nhận và dâng tiến (xc. Chúa Thánh Thần, Bí Tích).

 

 

 


Back to Home