Q

 

Quá Cố

(= Défunt)

De-functus là người đã rời khỏi nhiệm vụ, người đã chấm dứt và đã rút lui. Trong nhiều tôn giáo, người ta quan niệm người chết tuy đã rời khỏi vị trí trong cuộc sống này, nhưng họ cần có sự "trự giúp" của người sống, để đạt tới lãnh vực của thần linh một cách chắc chắn hơn.

Ngay khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, người tín hữu đã được kết hiệp với Mầu Nhiệm Vượt Qua của Ðức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, nên các tín hữu quá cố vẫn hiện diện trong phụng vụ tại thế. Ðể giúp cho người quá cố được mau tham dự vào phụng vụ thiên quốc, Hội Thánh không ngừng phó thác họ cho lòng nhân từ của Thiên Chúa, trong niềm hy vọng về cuộc phục sinh của hết mọi người, khơi mào cho phụng vụ vĩnh cửu. Người quá cố được nhắc đến trong kinh Tạ Ơn, trong lời nguyện cộng đồng của thánh lễ, giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều.

Phụng vụ đã qui định các nghi thức an táng người tín hữu: canh thức, thánh lễ, nghi thức từ biệt, đưa tiễn ra nghĩa trang, và cầu nguyện trước khi hạ huyệt. Trong nhà thờ, ngươì ta đặt cây nến Phục Sinh bên cạnh linh cữu, tượng trưng Ðức Kitô Phục Sinh, Ðấng mà người Kitô hữu quá cố được kêu mời kết hiệp. Ngày 2 tháng 11, Hội Thánh nhớ đến mọi người quá cố trong các cử hành phụng vụ. Trong các cử hành khác liên quan đến người quá cố, có thể tùy nghi lựa chọn trong số những công thức thánh lễ và các Giờ Kinh Phụng Vụ cầu cho tín hữu quá cố.

 

Quì (Tư Thế)

(= Agenouillement)

Ðây là thái độ tự phát của con người khi muốn biểu lộ sự thờ lạy, van xin hay thống hối. Tin Mừng và Công Vụ Sứ Ðồ đã mô tả nhiều lần người ta quì gối để cầu nguyện (Mt 17,14; Mc 1,40; 10,17; Cv 7,60; 9,40; 20,36; 21,5). Chính Chúa Giêsu, trong lúc hấp hối ở vườn Cây Dầu, cũng quì gối cầu nguyện cùng Chúa Cha (Lc 22,4). Trong truyền thống Kinh Thánh, nơi mà ta có thể gặp thấy âm vang của những cử chỉ nhân loại hết sức tự nhiên, người ta thường đứng để cầu nguyện (xc. 1V 8,22; Mt 6,5; Lc 18,11), nhưng cũng quì gối khi lời cầu nguyện trở nên khẩn thiết, hoặc cung kính hơn (Tv 94,6; Is 45,23; Ðn 6,11).

Phụng vụ đôi khi cũng mời gọi các tín hữu quì gối: lời kêu mời "Chúng ta hãy quì gối" (Flestamus genna) có thể được cất lên đều đặn tương ứng với từng lời cầu của lời nguyện cộng đồng ngày thứ Sáu Tuần Thánh; trong các dịp lễ lớn như lễ phong chức, thầy phó tế cũng đọc lời kêu mời tương tự trước những lời nguyện. Ngoài ra, trong lễ Giáng Sinh và lễ Truyền Tin, để tỏ lòng tôn kính sâu xa trước mầu nhiệm Nhập Thể, các bản văn phụng vụ lưu ý mọi người phải quì gối khi đọc Kinh Tin Kính từ chỗ: "Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần..." tới chỗ "và đã làm người". Còn trong thánh lễ, chúng ta cũng phải quì gối khi linh mục truyền phép Thánh Thể; cũng phải quì gối khi chầu Thánh Thể và khi lãnh nhận bí tích sám hối (ít là trong phần xá giải).

 

 

 

 

 


Back to Home