c Thanh Cha

Tai Lieu Toa Thanh Vatican

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

 


 

TC Phanxico

Nhng chuyen vieng tham cua TC Phanxico

Danh sach nhng c Giao Hoang cua Giao Hoi Cong Giao qua cac trieu ai

TC Benedicto XVI

Nhng chuyen vieng tham cua TC Benedicto XVI

Thanh Giao Hoang Gioan Phaolo II

Nhng Bai Giang, S iep va Huan c cua TC

Pope John Paul II's Messages & Speeches (English)

Nhng chuyen vieng tham cua TC Gioan Phaolo II

 

Toa Thanh Vatican - Quoc Gia Vatican

Hong Y oan trong Giao Hoi Cong Giao

Tong quat ve quan he ngoai giao gia Toa Thanh va cac quoc gia

Tuan tnh tam cua TC va cua cac v Giao S cap cao tai Vatican

Y Ngha viec TC Gioan Phaolo II c hanh Ngay cao toi va xin tha th

ieu kien e giang day Bat Kha Ngo cua c Giao Hoang

Thanh Giao Hoang Gioan XXIII

Chan Phc Giao Hoang Pio IX

Tien trnh chuan b lam an Phong Chan Phc cho c Pio XII

Tien trnh chuan b lam an Phong Chan Phc cho c Phaolo VI

Tien trnh chuan b lam an Phong Chan Phc cho c Gioan Phaolo I

Nhng Giao Hoang gia trong Lch S Giao Hoi Cong Giao

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page