Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Cách Ngôn

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 21 -

 

1 Lòng vua như dòng nước chảy trong tay Yavê,

Người nghiêng đổ nơi nào Người muốn.

2 Trước mắt con người, mọi đường đều thẳng,

nhưng Yavê cân nhắc lòng dạ.

3 Thực thi công bằng và chính trực

đối với Yavê, hơn cả lễ tế.

4 Mặt kiêu căng, lòng tự đại,

ánh sáng của phường gian ác chỉ là tội lỗi.

5 Dự tính của người cần mẫn chỉ sinh lợi lộc;

người vội vã chỉ đi đến thiếu thốn.

6 Của cải tích lũy do lưỡi điêu ngoa:

Chỉ là hư không của kẻ tìm kiếm cái chết.

7 Lòng hung bạo cuốn lôi phường gian ác,

bởi chúng từ chối thực thi công bằng.

8 Ðường đi của kẻ phạm tội thì vạy vò,

nhưng ngay thẳng, hành động của người vô tội.

9 Thà ở góc mái nhà,

còn hơn chung nhà với người đàn bà lắm điều nhiều sự.

10 Lòng kẻ gian ác ước ao điều dữ,

đến cả bạn bè cũng chẳng đẹp mắt nó.

11 Hãy sửa trị quân nhạo báng, kẻ ngây ngô nên khôn ngoan;

dạy dỗ người khôn ngoan, nó thêm hiểu biết.

12 Ðấng công chính trông chừng nhà quân gian ác,

Người xô phường gian ác vào họa tai.

13 Kẻ bịt tai trước tiếng kêu của người yếu thế,

đến lượt nó, sẽ kêu gào, nhưng chẳng ai đáp lại.

14 Quà biếu thầm kín làm nguôi cơn giận,

và lễ biếu trườn dưới áo làm giảm cơn thịnh nộ.

15 Người công chính lấy việc thực thi chính trực làm vui,

nhưng đối với phường gian ác, quả là cơn hãi hùng.

16 Kẻ lạc xa đường lối khôn ngoan,

sẽ yên nghỉ giữa nhóm hội của các Bóng ma.

17 Kẻ ham vui sẽ trở nên nghèo túng,

người thích rượu và dầu sẽ chẳng nên giàu có.

18 Ác nhân dùng làm giá chuộc cho người công chính,

kẻ bội phản thế chỗ người chính trực.

19 Thà sống nơi hoang địa

còn hơn sống với một người đàn bà lắm điều và u sầu.

20 Có kho tàng quý báu và dầu trong nhà người khôn ngoan,

nhưng kẻ ngu xuẩn lại ngốn sạch.

21 Kẻ theo đuổi công chính và thương xót

sẽ tìm thấy sự sống, công chính, và vinh dự.

22 Người khôn ngoan tấn công thành trì của dũng sĩ,

và triệt hạ tường lũy thành ấy tin tưởng.

23 Kẻ giữ miệng lưỡi mình,

giữ gìn hồn mình khỏi lo âu khổ sở.

24 Xấc xược và ngạo nghễ, tên nó là "nhạo báng!"

nó hành động trong sự xấc xược thái quá.

25 Ước mong của kẻ biếng nhác khiến nó diệt vong,

bởi bàn tay nó từ chối lao động.

26 Suốt ngày người gian ác thèm khát,

nhưng người công chính cho mà chẳng bao giờ từ chối.

27 Lễ tế của quân gian ác là điều nhờm tởm,

huống hồ khi người ta dâng lễ với ác tâm.

28 Người chứng gian sẽ diệt vong,

nhưng người biết nghe sẽ nói chẳng cùng.

29 Kẻ gian ác làm mặt chau mày đá,

người công chính làm kiên vững đường lối của mình.

30 Trước nhan Yavê, chẳng có khôn ngoan,

trí tuệ hay mưu lược.

31 Người ta trang bị ngựa cho ngày lâm chiến,

nhưng chiến thắng thuộc về Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page