Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Cách Ngôn

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 19 -

 

1 Kẻ nghèo đi theo đường liêm chính

thì hơn người có môi miếng vạy vò

và chỉ là một đứa ngu xuẩn.

2 Không hiểu biết, lòng nhiệt thành chẳng phải điều tốt,

kẻ vội vã chẳng tới đích.

3 Sự điên dại của con người, làm hành vi nó ra hư đốn

và lòng nó nổi sùng với chính Yavê.

4 Giàu sang gia tăng bè bạn,

nhưng người nghèo mất cả người bạn mình đã có.

5 Chứng gian sẽ chẳng khỏi bị phạt,

kẻ nói láo sẽ chẳng thoát.

6 Người rộng rãi lắm kẻ nịnh hót,

và mọi người đều là bạn của người cho.

7 Người nghèo, mọi anh em đều ghét bỏ,

huống hồ bạn bè, họ lánh xa.

8 Người thu tập khôn ngoan mến chuộng chính mình,

người giữ hiểu biết sẽ tìm thấy hạnh phúc.

9 Chứng gian sẽ chẳng khỏi bị phạt,

kẻ nói láo sẽ diệt vong.

10 Ðời sống phong lưu chẳng hợp với quân ngu xuẩn,

huống hồ nô lệ (đòi) cai trị hàng vương công.

11 Hiểu biết khiến con người nhẫn nại,

và niềm hãnh diện của nó là bỏ qua một sự xúc phạm.

12 Cơn thịnh nộ của vua như tiếng sư tử rống,

nhưng ân đức của ngài như hạt sương trên cỏ.

13 Ðứa con ngu xuẩn, tai ách của cha.

Những cuộc cãi cọ của một người đàn bà,

như máng xối chảy không ngừng.

14 Một mái nhà và của cải là gia tài của cha để lại,

nhưng một người vợ hiểu biết, ấy chính là Yavê ban.

15 Tính lười biếng đẩy (người ta) vào cơn hôn mê,

lòng uể oải sẽ phải đói.

16 Kẻ giữ lịnh truyền, giữ mạng sống mình,

nhưng kẻ dể khinh đường mình sẽ diệt vong.

17 Kẻ bố thí cho người nghèo là cho Yavê vay,

Ðấng sẽ trả lại việc lành.

18 Bao lâu còn hy vọng, hãy sửa trị con người,

nhưng đừng nổi nóng đến nỗi làm nó vong mạng.

19 Người hung bạo lao mình vào phạt vạ;

nêu ngươi dung tha, ngươi gia tăng tội ác nó.

20 Hãy nghe lời khuyên nhủ, hãy lãnh nhận huấn dục

để cuối cùng được khôn ngoan.

21 Những dự tính nơi lòng con người thì nhiều,

nhưng chính kế đồ của Yavê được thể hiện.

22 Ðiều người ta ao ước nơi một người là lòng trung tín;

người ta mến một người nghèo hơn một kẻ điêu ngoa.

23 Lòng kính sợ Yavê đưa đến sự sống

và no đầy, qua đêm chẳng sợ họa tai thăm viếng.

24 Kẻ lười biếng thả tay vào đĩa,

nhưng chẳng thể đưa tay lên miệng.

25 Hãy đánh kẻ nhạo báng và người ngây ngô sẽ nên khôn;

quở mắng một người khôn ngoan, nó sẽ được thêm hiểu biết.

26 Kẻ bạc đãi cha và xua đuổi mẹ

là đứa con bất xứng và ô trọc.

27 Hỡi con, hãy ngừng nghe lời huấn dục

để lạc xa những lời của hiểu biết!

28 Một nhân chứng bất xứng coi rẻ công bằng;

miệng quân gian ác nuốt trôi bất chính.

29 Hình phạt cho phường nhạo báng,

roi vọt cho lưng quân ngu xuẩn.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page