Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Cách Ngôn

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 03 -

 

Khôn ngoan và kính sợ Thiên Chúa

1 Hỡi con, chớ quên lời ta dạy bảo,

và lòng con hãy nắm giữ các giáo huấn của ta;

2 vì chúng sẽ tăng thêm ngày,

năm sống và hạnh phúc của con.

3 Chớ gì trung tín và tín nghĩa không rời bỏ con!

Con hãy đeo chúng nơi cổ,

viết chúng trên phiến lòng con.

4 Và con sẽ được ân đức và danh thơm

trước mắt Thiên Chúa và người đời.

5 Hãy hết lòng tin tưởng nơi Yavê,

và đừng dựa vào trí tuệ của con;

6 hãy nhận ra Người trong mọi nẻo đường con đi

và Người sẽ san phẳng các lối con theo.

7 Ðừng có tự thị mình khôn,

hãy kính sợ Yavê và lánh xa sự dữ;

8 đó sẽ là sức khỏe cho thể xác con

và là sự tươi mát cho xương cốt con.

9 Hãy thờ kính Yavê với của cải

và tiên thường của mọi hoa lợi con được;

10 khi ấy kho lẫm của con sẽ chất đầy lúa thóc

và các bồn của con sẽ ứa tràn rượu mới.

11 Hỡi con, đừng khinh thường sự sửa trị của Yavê,

và đừng nhàm chán lời Người quở mắng;

12 bởi Yavê quở mắng kẻ Người thương mến,

như người cha (quở mắng) đứa con ông dấu yêu.

 

Niềm vui của người khôn ngoan

13 Phúc thay người đã tìm thấy khôn ngoan,

và người thu tập được hiểu biết!

14 Thu đoạt được nó thì quý hơn thu đoạt tiền bạc,

và hơn vàng ròng, lợi tức của nó.

15 Nó có giá hơn châu ngọc,

và chẳng có gì trong những điều con ao ước sánh bằng.

16 Trong tay mặt của nó: Chuỗi ngày dài!

Trong tay trái của nó: Giàu sang và vinh hiển!

17 Ðường của nó là đường dịu ngọt,

và mọi lối của nó, lối hạnh phúc.

18 Ðó là cây sự sống cho kẻ nắm được nó,

và người cầm giữ nó trở thành có phúc.

19 Yavê, bởi khôn ngoan, đã đặt móng đất,

bởi trí tuệ, Người đã dựng trời.

20 Bởi hiểu biết của Người [suối] phát ra từ vực thẳm,

và mây tiết ra sương móc.

21 Hỡi con, hãy giữ đức thận trọng và đắn đo,

và mắt con đừng xa rời chúng;

22 chúng sẽ là sự sống cho hồn con

và duyên dáng nơi cổ con.

23 và con sẽ bước đi trong an toàn,

chân con sẽ không vấp ngã.

24 Khi con nằm, con sẽ chẳng run sợ,

nằm xuống rồi, giấc ngủ con sẽ dịu dàng.

25 Con sẽ không sợ cơn hãi hùng bất chợt,

hay cơn bão táp đến trên phường gian ác;

26 bởi Yavê sẽ là bảo đảm của con

và Người sẽ gìn giữ chân con khỏi sa cạm bẫy.

27 Ðừng từ khước việc nghĩa với người đáng hưởng.

khi con có thể làm được.

28 Ðừng nói với kẻ khác: "Ði đi! Hãy trở lại!

Mai ta sẽ cho", khi con có thể.

29 Ðừng mưu tính hại người đồng loại,

khi nó sống an toàn bên con.

30 Ðừng gây gổ vô cớ với người,

khi người chẳng làm hại con.

31 Ðừng phân bì với kẻ hung dữ,

cũng đừng bao giờ chọn đường nó đi;

32 bởi kẻ vạy vò là đồ tởm đối với Yavê,

Ðấng thân mật với người ngay chính.

33 Chúc dữ của Yavê trong nhà quân gian ác!

Nhưng chốn ở của người công chính, Người chúc lành.

34 Người nhạo báng kẻ nhạo báng

Nhưng ban ân huệ cho kẻ nghèo hèn.

35 Người khôn ngoan sẽ thừa hưởng vinh quang,

nhưng phường ngu xuẩn sẽ chuốc lấy ô nhục.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page