Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Cách Ngôn

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 04 -

 

Chọn lựa Khôn ngoan

1 Hỡi các con, hãy nghe huấn dục của một người cha,

và hãy chú tâm hầu có thể hiểu;

2 bởi đây là sự hiểu biết mỹ hảo ta ban cho các con:

Giáo huấn của ta, đừng ruồng bỏ!

3 Bởi ta đã là một người con trai yêu dấu đối với cha ta,

dịu hiền và độc nhất trước mắt mẹ ta.

4 Vậy, người đã giáo dục ta bằng những lời này:

"Lòng con hãy giữ lấy lời cha,

hãy tuân giữ các giáo huấn của cha và con sẽ sống;

5 hãy thu tập khôn ngoan và hiểu biết,

đừng quên và chớ lạc xa lời xuất tự miệng cha;

6 đừng từ bỏ nó, và nó sẽ chở che con,

hãy mến chuộng nó, và nó sẽ gìn giữ con.

7 Khởi đầu của khôn ngoan: Hãy thu tập khôn ngoan,

và với tất cả của cải con có, hãy thu tập hiểu biết!

8 Hãy coi trọng nó và nó sẽ nâng con lên,

nó tôn dương con, nếu con ôm ấp nó,

9 nó sẽ đặt vương miện duyên dáng trên đầu con,

và dâng tặng con triều thiên vinh hiển".

10 Hỡi con, hãy lắng nghe và đón nhận các lời của ta,

và năm tháng đời con sẽ gấp bội.

11 Ta đã dạy con trong đường khôn ngoan,

và ta đã hướng con đi trong đường ngay chính.

12 Khi con đi, bước chân con sẽ thênh thang,

và nếu con chạy, con sẽ chẳng vấp ngã.

13 Hãy nắm chặt lấy giáo huấn, đừng thả;

hãy giữ lấy nó: Ðó là sự sống của con.

14 Ðừng dõi theo đường phường gian ác,

đừng tiến tới trong đường lũ ác nhân.

15 Hãy tránh đi, đừng đi qua đó,

hãy quay lại và đi đi.

16 Bởi chúng chẳng ngủ nếu chúng không làm điều dữ,

và giấc ngủ chúng sẽ chẳng lại, nếu chúng không làm cho người vấp ngã;

17 bởi chúng ăn bánh của gian ác

và uống rượu của hung tàn.

18 Ðường đi của người chính trực như ánh bình minh,

sáng lên mãi cho tới giữa ngọ.

19 Ðường phường gian ác như bóng tối tăm;

chúng chẳng biết sẽ vấp phải gì.

20 Hỡi con, hãy chú tâm vào lời của ta,

hãy lắng tai nghe điều ta giãi bày!

21 Chúng đừng rời khỏi mắt con,

và hãy giữ lấy chúng tận đáy lòng con!

22 Bởi chúng là sự sống đối với ai tìm thấy chúng,

và sức khỏe cho mọi thể xác.

23 Hãy giữ lòng trí con trên hết mọi sự,

vì chính tự nó, sự sống phát ra.

24 Tách khỏi con, miệng lưỡi gian dối,

và môi miếng điêu ngoa, hãy đẩy xa.

25 Mắt con hãy nhìn thẳng mặt,

và mi con hãy mở thẳng đằng trước con.

26 Hãy phạt bằng, đường dưới chân con,

và mọi lối con đi hãy nên vững chắc.

27 Ðừng xiêu qua phải, đừng vẹo qua trái,

giữ chân con xa điều gian dữ.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page