Giới Thiệu Những Bài Hát Hay

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Ðể nghe các bài hát, xin bạn đưa chuột vào hàng chữ có chữ Nghe... và bấm nút chuột tay trái.

- Quý vị cũng có thể download những bài hát vào trong computer của quý vị, bằng cách đưa chuột vào hình (), rồi bấm nút chuột tay phải và chọn "save target as...". Sau đó quý vị có thể nghe lại off-line từ trong computer của quý vị bất cứ lúc nào mà không cần phải nối mạng.


 

Nghe Bài hát Nhạc Chủ Ðề Ðại Hội Giới Trẻ 2011 tai Madrid  (download)

Nghe Bài hát Nhạc Chủ Ðề Ðại Hội Giới Trẻ 2008 tai Sydney  (download)

Nghe Bài hát Nhạc Chủ Ðề Ðại Hội Giới Trẻ 2005 tai Colonia  (download)

World Youth Day 2005 Cologne (International)  (download)

World Youth Day 2005 Cologne (Espanol)  (download)

World Youth Day 2005 Cologne (Music)  (download)

Nghe Bài hát Nhạc Chủ Ðề Ðại Hội Giới Trẻ 2002 tai Toronto  (download)

Nghe Bài hát Nhạc Chủ Ðề Ðại Hội Giới Trẻ 2000 tai Roma  (download)

Nghe Bài hát Nhạc Chủ Ðề Ðại Hội Giới Trẻ 1995 tai Manila  (download)

Nghe Bài hát Nhạc Chủ Ðề Ðại Hội Giới Trẻ 1993 tai Denver  (download)

Nghe Bài hát Nhạc Chủ Ðề Ðại Hội Giới Trẻ 1984 tai Roma  (download)

Nghe Bài hát Mùa Hồng Ân (Năm Thánh Việt Nam 2010)  (download)

Nghe Bài hát Hướng Về Tam Tòa  (download)

Nghe Bài hát Con có một tổ quốc - ÐHY Nguyễn Văn Thuận (Khánh Ly)  (download)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page