Nhạc Chủ Ðề Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới

tại Cologne năm 2005

Venimus Adorare Eum

Hãy Ðến Thờ Lạy Người

(Nhạc và Lời : Gregor LinBen

Lời Việt của Lm Phạm Văn Tuấn và Lm Văn Chi)

1. Nhân sao Ba Vua bỏ cung điện mình, cùng đồng hành ra đi? Nhân sao Ba Vua theo dõi ánh sao, và cùng đi theo vì sao? Nhân sao Ba Vua đến tôn thờ? Thờ kính một Trẻ Thơ ra đời. Khi ai hỏi tôi đây, tôi sẽ nói:

Ðiệp Khúc: Ve-ni-mus ad-o-ra-re e-um (Im-ma-nu-el). Người ở với con. Ve-ni-mus ad-o-ra-re e-um, Im-ma-nu-el... (lập lại 4 lần)

2. Nhân sao trong đêm tối tăm bao trùm, mục đồng bỏ chiên đó? Trong đêm hân hoan tiếng hát Thiên Thần, mục đồng lắng nghe hòa ca. Hân hoan đến kính tôn thờ Người. Thờ kính một Trẻ Thơ ra đời. Khi ai hỏi tôi đây, tôi sẽ nói: (trở lại Ðiệp Khúc)

3. Ra đi, ta hãy đến cùng thờ lạy Người luôn mãi. Vì là con của Thiên Chúa. Là Tiên Tri được xức dầu. Hãy đến, đến để gặp được Người. Hiệp nhất trong Thánh Thể Người. Cùng anh, cùng tôi và cùng nhau hiệp thông. Và khi ai hỏi anh, hãy nói: (trở lại Ðiệp Khúc)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page