Nhạc Chủ Ðề Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới

tại Madrid năm 2011

Firmes en la fe

(Vững Bước Tin Yêu)

(Lời: Gm. César Franco

Nhạc: Lm. Enrique Vázquez

Lời Việt của Thanh Lâm)

Firmes en la fe

Letra: Mons. Cesar Franco

Musica: Enrique Vazquez, pbro.

 

Estrlblllo:

Firmes en la fe, firmes en la fe

caminamos en Cristo, nuestro Amigo, nuestro Senor.

Gloria siempre a El. Gloria siempre a El.

Caminamos en Cristo firmes en la fe.

Gloria siempre a El. Gloria siempre a El.

Caminamos en Cristo firmes en la fe.

 

Estrofas:

1. Tu amor nos edifica y nos arraiga,

tu cruz nos consolida y fortalece.

Tu carne nos redime y nos abraza,

tu sangre nos renueva y nos embriaga.

Oh, Cristo, nuestro Hermano,

oh, Cristo, nuestro Amigo,

nuestro Senor.

Haznos firmes en ti!

Haznos firmes en ti!

 

2. Tus manos acarician nuestras Ilagas,

tus ojos purifican la mirada.

Tus labios comunican mil perdones,

tus pies nos encaminan a la vida.

Oh, Cristo, nuestro Hermano,

oh, Cristo, nuestro Amigo,

nuestro Senor.

Haznos firmes en ti!

Haznos firmes en ti!

 

3. Tu aliento es el Soplo de lo Alto,

tu risa es el signo de la gracia.

Tus Ilagas son amores encendidos,

tus penas son el precio de mi alma.

Oh, Cristo, nuestro Hermano,

oh, Cristo, nuestro Amigo,

nuestro Senor.

Haznos firmes en ti!

Haznos firmes en ti!

 

4. Tu rostro es el icono de la Vida,

tu frente es nuestra luz resucitada.

Tu muerte es la causa de mi vida,

bautismo de mi carne en ti salvada.

Oh, Cristo, nuestro Hermano,

oh, Cristo, nuestro Amigo,

nuestro Senor.

Haznos firmes en ti!

Haznos firmes en ti!

 

5. Tu gloria es el futuro de los hombres,

que marchan con impulsos de tu gracia.

Tu Iglesia es la casa de mil puertas

encima de tu piedra edificada.

Oh, Cristo, nuestro Hermano,

oh, Cristo, nuestro Amigo,

nuestro Senor.

Haznos firmes en ti!

Haznos firmes en ti!

 

6. Tus jóvenes caminan con María,

que canta como novia engalanada.

Con ella cantaremos tu victoria,

la muerte ha sido ya aniquilada.

Oh, Cristo, nuestro Hermano,

oh, Cristo, nuestro Amigo,

nuestro Senor.

Haznos firmes en ti!

Haznos firmes en ti!

 

Firmes en la fe

(Vững Bước Tin Yêu)

(Lời Việt của Thanh Tâm)

 

Ðiệp khúc: Trung trinh với niềm tin,

vững bước về phía trước.

Cùng với Ðức Ky-tô tiến bước,

bạn đường thân thiết.

Thiên Chúa ở với ta.

Vinh quang thuộc về Chúa,

vinh quang là của Chúa.

Cùng với Ðức Ky-tô tiến bước,

một niềm tin mãi vuông tròn.

Vinh quang thuộc về Chúa,

vinh quang là của Chúa.

Cùng với Ðức Ky-tô tiến bước,

kiên vững mãi trong niềm tin.

 

Tiểu khúc 1: Tình yêu Ngài là lẽ sống cho đời con hôm nay.

Thập tự yêu thương giúp chúng con luôn luôn can trường.

Mình thánh Chúa ban dưỡng nuôi hồn con trong ơn cứu rỗi.

Máu thiêng tuôn tràn đổi mới chúng con trong ân tình.

Giê-su ôi người anh dấu ái,

Giê-su ôi bạn đường quý mến!

Chúa là Thiên Chúa,

nhờ có Chúa,

đời con sẽ nên mạnh mẽ ở trong Chúa! (trở lại Ðiệp khúc)

 

Tiểu khúc 2: Bàn tay Ngài đã ôm ấp con từng khi yếu đuối,

dịu hiền ánh mắt thay đổi tim con nên tinh tuyền.

Lời nói yêu thương của Ngài dạy con hãy luôn tha thứ.

Bước chân theo Ngài nguồn sống chứa chan bao ân tình.

Giê-su ôi người anh dấu ái,

Giê-su ôi bạn đường quý mến!

Chúa là Thiên Chúa,

nhờ có Chúa,

đời con sẽ nên mạnh mẽ ở trong Chúa! (trở lại Ðiệp khúc)

 

Tiểu khúc 3: Làn hơi thở Ngài tỏa ngát hương tình trời cao xanh.

Nụ cười nở tươi tha thiết gởi trao phúc ân Trời.

Từng vết thương sâu của Ngài bừng lên ngọn lửa yêu mến.

Nỗi đau của Ngài chuộc cứu chúng con khỏi lỗi tội.

Giê-su ôi người anh dấu ái,

Giê-su ôi bạn đường quý mến!

Chúa là Thiên Chúa,

nhờ có Chúa,

đời con sẽ nên mạnh mẽ ở trong Chúa! (trở lại Ðiệp khúc)

 

Tiểu khúc 4: Hình ảnh Ngài cho con thấy được nguồn sự sống mới.

Nhìn dung nhan Chúa: ơn tái sinh ánh quang diệu vợi.

Ngài đã chết đi để cho đời con được vui sống mãi.

Chính trong phép rửa Ngàid 9ã khấng ban ơn cứu độ.

Giê-su ôi người anh dấu ái,

Giê-su ôi bạn đường quý mến!

Chúa là Thiên Chúa,

nhờ có Chúa,

đời con sẽ nên mạnh mẽ ở trong Chúa! (trở lại Ðiệp khúc)

 

Tiểu khúc 5: Này vinh hiển Ngài soi dẫn con đường về tương lai.

Ðoàn con bên nhau vui sướng bước đi trong ơn Trời.

Hội Thánh Chúa đây mái gia đình ngập tràn bao êm ấm,

chính nơi ngôi nhà kiên cố xây trên đá góc tường.

Giê-su ôi người anh dấu ái,

Giê-su ôi bạn đường quý mến!

Chúa là Thiên Chúa,

nhờ có Chúa,

đời con sẽ nên mạnh mẽ ở trong Chúa! (trở lại Ðiệp khúc)

 

Tiểu khúc 6: Này đây đoàn con với trái tim hồng dâng sức sống,

cùng với Ma-ri-a cất bước theo Ngài muôn nẻo đường.

Cùng hát vang lên với Mẹ lời ca tôn vinh Thiên Chúa.

Khúc ca khải hoàn mừng chiến công Ðức Vua oai hùng.

Giê-su ôi người anh dấu ái,

Giê-su ôi bạn đường quý mến!

Chúa là Thiên Chúa,

nhờ có Chúa,

đời con sẽ nên mạnh mẽ ở trong Chúa! (trở lại Ðiệp khúc)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page