Nghe Bài Hát

Hướng Về Tam Tòa

(Sáng Tác: Người Xứ Quảng

Trình Bày: Giới Trẻ Giáo Phận Vinh)

 

Ðiệp Khúc: Nào ta lên đường đi tìm công lý. Nào ta lên đường đi tìm sự thật. Hãy hướng đến Giáo Phận Vinh, trên mọi miền đất nước. Hỡi những ai yêu hòa bình, ta cùng nhau lên đường. Ta cùng lên đường để hướng về Giáo Xứ Tam Tòa.

1. Ta lên đường bằng tình yêu và bác ái. Ta lên đường bằng nguyện cầu và sự hiệp thông. Ta lên đường không sợ dùi cui và roi điện. Ta lên đường xóa tan hận thù và ghét ghen. (ÐK).

2. Ta lên đường bằng tình thương và tha thứ. Ta lên đường bằng nụ cười và lòng bình an. Ta lên đường vì truyền thông hằng xuyên tạc. Ta lên đường đem lại sự thật về lại với ta. (ÐK).

3. Ta lên đường bằng niềm tin để thắp sáng. Ta lên đường bằng hòa bình và sự tự do. Ta lên đường không sợ gậy que và đánh đập. Ta lên đường xóa tan kỳ thị và bất công. (ÐK).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page