Những Sự Lạ

Ðức Mẹ Hiện Ra Trên Thế giới

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cầu nguyện tha thiết với Ðức Trinh Nữ Maria như sau: "Con xin Mẹ hãy giúp đỡ các tín hữu trở nên những người lính canh của hy vọng, không bao giờ thất vọng, và luôn luôn tuyên xưng rằng: Chúa Kitô là Ðấng chiến thắng sự chết và tội lỗi. Lạy Mẹ trung tín, xin Mẹ soi sáng nhân loại thời đại chúng con, để hiểu biết rằng: sự sống của mỗi một con người không giập tắt đi trong nắm tro bụi, nhưng được mời gọi đi đến một số phận của hạnh phúc vĩnh cửu".

(Huấn Ðức của ÐTC trong ngày lễ Ðức Maria Hồn Xác lên Trời 15/8/2001).


 

Ðức Mẹ LaVang Việt Nam

Ðức Mẹ Trà Kiệu Việt Nam

Ðức Mẹ La Mã Bến Tre Việt Nam

Những địa điểm hành hương kính Ðức Mẹ tại Việt Nam

Ðức Mẹ Lộ Ðức Pháp

Ðức Mẹ La Salette Pháp

Ðức Mẹ Fatima Bồ Ðào Nha

Ðức Mẹ Guadalupe Mễ Tây Cơ

Ðức Mẹ Medjugorje Nam Tư

Ðức Mẹ Loreto Ý

Tượng Ðức Mẹ Khóc ở Syracuse miền Nam nước Ý

Bức tượng Ðức Mẹ Ðen tại thành phố Hal vương quốc Bỉ

Các Ðền Thánh kính Ðức Mẹ tại Italia

Ảnh Vải Ðức Mẹ Hay Làm Phép Lạ Du Bac Paris Pháp

Ðức Mẹ Hồng Phúc Vienna Áo Quốc

Ðền Thánh Ðức Bà Sức khỏe Arakia Matha tại Vailankanni Ấn Ðộ

Ðền thánh Ðức Bà rừng già Coromoto bên Venezuela

Ðền thánh Ðức Mẹ Knock ở Ailen

Ðức Mẹ Núi Carmelô

Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Ảnh Tượng Ðức Mẹ Kazan Moscow Nga

Ðức Mẹ Xa Sơn Thượng Hải Trung Quốc

Ðức Mẹ Ðường Cao Tốc Our Lady of Highways

Các vụ Ðức Mẹ hiện ra trên thế giới

Các cuộc hành hương tới các đền thánh kính Ðức Mẹ

Quy chế các vụ hiện ra thời Trung Cổ và thời các Công Ðồng Chung trong Giáo Hội

Ðặt lại vấn đề các vụ hiện ra và việc phân định chúng

Các luật lệ và tiêu chuẩn giúp phân định các vụ hiện ra và mạc khải tư

Y khoa và phép lạ

 

(C) Copyright 2001 by VietMissio


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page