Nhng Ngi L Hanh Tren ng Hy Vong

cua c Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan

 

 

Li M

20 - Khiem Nhng

01 - Ra i

21 - Can Mat

02 - Bon Phan

22 - Vui Ti

03 - Ben Ch

23 - Khon Ngoan

04 - Tieng Goi

24 - Hoc

05 - Song Noi Tam

25 - Phat Trien

06 - Sieu Nhien

26 - Dan Than

07 - Cau Nguyen

27 - Canh Tan

08 - Hy Sinh

28 - Cuoc Song Mi

09 - Qua Tim

29 - Gian Kho

10 - Ch Kh

30 - a Con Hanh Phuc

11 - Chua Hien Dien

31 - Bac Ai

12 - Hoi Thanh

32 - Viec Tam Thng

13 - c Tin

33 - Lanh ao

14 - Tong o

34 - Kiem iem

15 - Thanh Le

35 - Me Maria

16 - Vang Phuc

36 - Hy Vong

17 - Thanh Ban

37 - Song Hy Vong

18 - Trong Trang

38 - Con Co Mot To Quoc

19 - Gia nh

Thay Li Ket

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page