Tường Thuật

Chuyến Viếng Thăm Nhật Bản

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

(25~29/11/2019)

 


 

Lòng tôn trọng sự thật lịch sử của nước Nhật qua việc trao tặng Huân Chương cho ÐHY Raffaele Farina

Ðức Thánh Cha muốn thăm Tokyo Hiroshima và Nagasaki Nhật Bản

Dự án Ðức Thánh Cha thăm Nhật đang được nghiên cứu

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ thăm Nhật bản vào tháng 11 năm 2019

Ðức Thánh Cha Phanxicô muốn thăm Nhật Bản vào năm 2019

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page