Kinh Thánh Tiếng Việt

Thánh Lễ Misa

Phụng Vụ Giờ Kinh

 


Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)

Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)

Kinh Thánh của Các Bạn Trẻ

 

Các Giờ Kinh Phụng Vụ (Vietnamese)

Các Giờ Kinh Phụng Vụ (English)

Các Giờ Kinh Phụng Vụ (Chinese)

 

Các Bài Ðọc Lời Chúa Trong Thánh Lễ Hằng Ngày

Tiểu Dẫn và Chú Giải Tân Ước theo TOB

Suy Niệm Về Chúa Giêsu Theo Phúc Âm Thánh Marcô

Suy Niệm Tin Mừng và Bài Giảng Thánh Lễ

Sách Lễ Roma, các Lời Nguyện Thánh Lễ

Tan Uoc On Line (Tân Ước, tìm theo đoạn, câu....)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page