Nghiên Cứu

Triết Học - Thần Học

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

 


 

Chương Trình Nghiên Cứu Tư Tưởng Trong Văn Hóa Việt (Pro. Tran V Doan)

Sự Thiết Yếu Của Tự Do Nghiên Cứu (Professor Tran Van Doan)

Triết Lý Việt Trong Văn Hóa Ẩm Thực (Professor Tran Van Doan)

Việc Biên Soạn Lịch Sử Tư Tưởng Triết Học Việt Nam (Pro. Tran V Doan)

Lễ Nghĩa trong Nền Ðạo Ðức Khổng Mạnh (Professor Tran Van Doan)

Thông Diễn Học Và Khoa Hoc Xã Hội Nhân Văn (Professor Tran Van Doan)

Truy Nguyên Bản Chất của Việt Triết (Professor Tran Van Doan)

Hiếu Ðạo trong Ðạo Thờ Kính Tổ Tiên (Professor Tran Van Doan)

Sinh Tử Trong Nho Giáo (Professor Tran Van Doan)

Mạt Thế Luận Trong Ca Dao Tục Ngữ (Professor Tran Van Doan)

Những Suy Tư Thần Học Việt Nam (Professor Tran Van Doan)

Việt Triết và Tương Lai của Việt Dân (Professor Tran Van Doan)

Thần Học Bản Vị Hóa (Rev. Vu Kim Chinh)

Theology, Philosphy & Mission Study (English)

In Memoriam Vietnamese Philosopher KIM DINH

Căn Bản Triết Lý trong Văn Hóa Việt Nam (Rev. Kim Dinh)

Hưng Việt (Rev. Kim Dinh)

Gốc Rễ Triết Việt (Rev. Kim Dinh)

Vấn Ðề Cái Chết Và Sự Sống Vĩnh Hằng (Rev. Phan Dinh Cho)

Thách Thức Ðối Với Kitô Giáo Á Châu (Rev. Phan Dinh Cho)

Chủ Thuyết Hòa Bình Trong Tam Giáo (Pro. Nguyen Dang Truc)

Ðức Giêsu Kitô Là Ai (Rev. Gioan Tran Kha)

Tìm Ðến Ðức Kitô (Msgr Nguyen Van Tai)

Ðường vào thần học về tôn giáo (Rev. Nguyen Thai Hop)

Vấn đề ơn cứu độ cho những người ngoài Kitô giáo (Rev. Truong Van Phuc)

Phong Trào và Thần Học Phụ Nữ trong Thế Kỷ 20 (Rev. Nguyen Hung Cuong)

Hướng Về Ðức Kitô (Giao Ly Nam Thanh)

Chúa Thánh Thần Nguồn Mạch Sự Sống (Giao Ly Nam Thanh)

Ðức Chúa Cha - Thiên Chúa Duy Nhất (Giao Ly Nam Thanh)

Vinh Quang Chúa Ba Ngôi (Giao Ly Nam Thanh)

Những Khái Niệm Căn Bản Về Ơn Gọi (Rev. Phuong Anh)

Dẫn vào Thần Học Vui Nhàn (Nguyen Chinh Ket)

Quan niệm của Phật Giáo về Cái Chết (Nguyen Chinh Ket)

Kitô Giáo Dưới Mắt Một Phật Tử (Ðại Sư Buddhadasa)

Từ Ðạo Ông Bà đến Ðạo Thiên Chúa (Rev. Thien Cam)

Văn Hóa Dân Tộc và Vấn Ðề Tôn Kính Tổ Tiên (TGP Hue)

Thiên Chúa Vũ trụ Con người (Sr. To Nhung)

 

Tự Ðiển Thần Học Tín Lý Anh-Việt

Tự Ðiển Thần Học Bỏ Túi

Tự Ðiển Phụng Vụ

Từ Vựng Phật Học Yếu Lược

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page