Ðức Thánh Cha

Tài Liệu Tòa Thánh Vatican

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

 


 

ÐTC Phanxicô

Những chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô

Danh sách những Ðức Giáo Hoàng của Giáo Hội Công Giáo qua các triều đại

ÐTC Bênêdictô XVI

Những chuyến viếng thăm của ÐTC Bênêdictô XVI

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Những Bài Giảng, Sứ Ðiệp và Huấn Ðức của ÐTC

Pope John Paul II's Messages & Speeches (English)

Những chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II

 

Tòa Thánh Vatican - Quốc Gia Vatican

Hồng Y Ðoàn trong Giáo Hội Công Giáo

Tổng quát về quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và các quốc gia

Tuần tĩnh tâm của ÐTC và của các vị Giáo Sĩ cấp cao tại Vatican

Ý Nghĩa việc ÐTC Gioan Phaolô II cử hành Ngày cáo tội và xin tha thứ

Ðiều kiện để giảng dạy Bất Khả Ngộ của Ðức Giáo Hoàng

Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII

Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX

Tiến trình chuẩn bị làm án Phong Chân Phước cho Ðức Piô XII

Tiến trình chuẩn bị làm án Phong Chân Phước cho Ðức Phaolô VI

Tiến trình chuẩn bị làm án Phong Chân Phước cho Ðức Gioan Phaolô I

Những Giáo Hoàng giả trong Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page