Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX

(12/05/1792 - 7/02/1878)

 

 

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 


Hơn 100 ngàn tín hữu dự thánh lễ Phong Chân phước Pio IX tại Roma

Vài nét về Tân Chân Phước Giáo Hoàng Pio IX (1792- 1878)

ÐGH Piô IX sẽ được phong Chân Phước cùng với ÐGH Gioan 23 vào năm 2000

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page