Giọt Nước Mắt Cuối Cùng

(118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện

Ðôi Hàng Tâm Tư Cho Một Ðời Kitô Hữu)

 

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

1. Giọt Nước Mắt Cuối Cùng

2. Làm Chứng Trên Xe Lăn

3. Thiên Ðàng

4. Chuẩn Bị Sẵn

5. Gieo Gì  Gặt Nấy

6. Cỏ Mọc Trên Lối Mòn

7. Thay Ðổi Ai?

8. Bí Quyết Của Hạnh Phúc

9. Trước Lời Phê Bình Chỉ Trích

10. Hãy Nhìn Xa Hơn

11. Bài Học Từ Cái Kén

12. Bận Họp Với Chúa

13. Thờ Phượng Thật

14. Ánh Sáng Trong Cuộc Ðời

15. Thắng Trận Trong Bếp

16. Tươi Trẻ Mãi

17. Cách Kìm Hãm Hay Nhất

18. Vịt Chết Không Vùng Vẫy

19. Ðược Cứu Nhờ Con Chim Quạ

20. Hãy Giết Chết Con Nhện

21. Tre Thân Vuông

22. Ðối Diện Với Kẻ Thù

23. Cây Mọc Trên Vầng Ðá

24. Ngày Cuối Cùng

25. Sợ Chết

26. Ai Là Bạn?

27. Tin Ðúng Và Tin Sai

28. Chúa Hiện Diện

29. Quyền Năng Của Lời Chúa

30. Người Mù

31. Cách Làm Cho Mình Khốn Khổ

32. Một Cuộc Trả Giá

33. Những Năm Vàng Son

34. Ngọt Và Ðắng

35. Kêu To Lên

36. Kiên Trì Cầu Nguyện

37. Những Dấu Chân

38. Ðể Chúa Nhào Nặn

39. Làm Sao Mà Tha Thứ Ðược

40. Trẻ Hay Già?

41. Biết Rõ Ðường Ði

42. Hồ Nước Giá Băng

43. Hối Hận

44. Biến gánh Nặng Thành Cơ May

45. Câu Truyện Tin Ðược

46. Ðược Tha Thứ

47. Chúa Thương Yêu Bạn

48. Biết Mình

49. Ðộng Ðất

50. Khi Chúa Can Thiệp

51. Nơi Ẩn Náu

52. Giữ Ðúng Âm Ðiệu

53. Tính Từng Ngày

54. Thịnh Vượng Và Ngịch Cảnh

55. Quá Tin Tưởng

56. Thành Thật

57. Thói Quen

58. Ðừng Sợ

59. Diện Mạo Chúa Giêsu

 

60. Tảng Ðá Ma-li-bu

61. Kiêu Ngạo

62. Giá Mà

63. Cây Giáng Sinh

64. Anh Hề Buồn

65. Thượng Ðế Ở Ðâu?

66. Những Nét Ðặc Trưng

67. Chúa Giêsu Con Người Của Lịch Sử

68. Người Bạn Thân

69. Trường Sinh Bất Tử

70. Bộ Óc Kỳ Diệu

71. Rửa Chân Cho Môn Ðệ

72. Tin Vào Cảm Xúc

73. Những Xúc Cảm Tiêu Cực

74. Chế Ngự Hay Ðè Nén

75. Làm Việc Chán Hay Vui

76. Con Người Rất Ðáng Quý

77. Một Ðại Gia Ðình

78. Lòng Tin Cậy

79. Ðàn Piano Nổi Tiếng

80. Hướng Dẫn Của Thánh Linh

81. Phục Vụ Như Người Tôi Tớ

82. An Bình Mà Bạn Tìm Kiếm

83. Quyền Năng Giải Phóng

84. Ðôi Bàn tay Trống Rổng

85. Yêu Thương Ðáp Trả Hận Thù

86. Cầu Nguyện

87. Sức Sống Mới

88. Dọn Ðường Cho Chúa

89. Trong Ân Sủng Và Hiểu Biết

90. Ánh Sáng Và Tối Tăm

91. Hãy Trút Cả Cho Người

92. Bàn Tay Chúa

93. Rượu Tình Thương

94. Lời Hứa Tuyệt Diệu

95. Phục Vụ Trong Niềm Vui

96. Chỗ Của Bạn Trong Nước Chúa

97. Lưỡi Rìu Nổi Lên

98. Chuyên Tâm Cầu Nguyện

99. Ta Sẽ Giúp Con

100. Có Gì Ðể Kiêu Hãnh

101. Tin Chúa Vì Lý Do Nào?

102. Tương Giao Với Chúa

103. Nếu Máu Không Ðỗ Ra

104. Luôn Cần Ơn Chúa

105. Thỉnh Ý Chúa

106. Ngày Chúa Cứu Ðộ

107. Ðạt Tới Ðiều Mong Ước

108. Ðáng Buồn Thay

109. Mấy Người Ðược Như Anh

110. Từ Môi Miệng Con Trẻ

111. Tham Lam Tiền Của

112. Ðừng Trộm Cắp Nữa

113. Ba Sẽ Ðến Ðón Con

114. Cám Dỗ

115. Tình Yêu Thuở Ban Ðầu

116. Ðau Khổ Và An Ủi

117. Tôn Vinh Chúa

118. Hãy Trở Về

 

 

"118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện"

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

(C) Copyright 1979. Tác Giả Giữ Bản Quyền

Last updated: June 21, 2004 by JPT-VN.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page