Giọt Nước Mắt Cuối Cùng

(118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện

Ðôi Hàng Tâm Tư Cho Một Ðời Kitô Hữu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 91 -

Hãy Trút Cả Cho Người

 

"Mọi lo âu hãy trút cả cho Người

vì Người lo đến anh em" (1Pr 5,7).

Khi nào ta nhận được sự săn sóc quan tâm của Chúa trong những buồn thương của cuộc đời thì ta sẽ bớt đau khổ. Ta đừng làm cho tôn giáo của mình mất đi sự đáng kính phục bằng cách mang một gương mặt thảm hại.

Hãy bằng lòng trao hết mọi lo âu buồn phiền cho Chúa. Vì dù ta nhọc mệt dưới áp lực của cuộc đời, đối với Cha trên trời, điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Những vật nặng ngàn cân đè trên ta cũng chỉ như hạt bụi trước quyền năng vô biên của Chúa. Không có gì ngọt ngào hơn là hoàn toàn phó thác trong bàn tay thương yêu vĩ đại của Chúa.

Bạn là người đang đau khổ ư? Hãy bình tỉnh mà sống. Chúa không bỏ bạn đâu. Ðấng nuôi con chim sẻ nhỏ bé mỏng manh kia, cũng là Ðấng cung cấp những gì bạn đang cần. Ðừng ngồi xuống mà tuyệt vọng. Nhưng hãy đứng lên trong hy vọng, và hy vọng mãi. Hãy giơ hai cánh tay đức tin lên giữa ba đào đau khổ, và hãy nhận lấy trời quang mây tạnh trong tình thương của Chúa.

Bạn đang sống cô đơn chăng? Không! Bạn vẫn có một Ðấng chăm nom săn sóc bạn từng giây phút một. Ðôi mắt Chúa đang nhìn bạn, nhịp tim Chúa đang đập mạnh, vì thấy bạn chịu khổ và bàn tay quyền năng của Chúa sẽ cung ứng những nhu cầu của bạn. Những đám mây đen sẽ vội tan trong những cơn mưa phước lành. Cảnh tối tăm sẽ rực sáng như rạng đông.

Nếu bạn là người trong gia đình của Chúa, thì Ngài sẽ băng bó vết thương và chữa lành tâm hồn bạn. Ðừng để những thử thách trong đời làm cho bạn nghi ngờ Chúa. Nhưng luôn luôn tin rằng Chúa yêu thương bạn trong nghịch cảnh cũng như trong thuận cảnh.

Chỉ nhờ một vài giọt dầu cuối cùng và một nắm bột nhỏ mà tiên tri Elia ngày xưa đã sống qua cơn đói kém. Ta cũng vậy, nếu Chúa quan tâm lo lắng cho ta tại sao ta còn bôn ba xuôi ngược! Có lẽ nào ta tin Chúa ban cho ta những điều thuộc về phần hồn mà lại không tin Chúa cung ứng phần vật chất chăng?

Chúa không bao giờ khước từ nâng đỡ gánh nặng của ta, cũng không có gánh nặng nào quásức đối với Chúa. Nếu bạn tin như vậy, xin hãy chấm dứt tình trạng buồn phiền thiểu não của mình và trao tất cả lo lắng ưu tư cho Chúa. Chắc chắn Chúa sẽ giải cứu bạn. Cuộc đời bạn sẽ như tìm được nước suối giữa sa mạc vậy.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page