Synod of Bishops

Khóa Họp Thông Thường lần thứ 13

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

(từ ngày 07 đến 28/10/2012)

 

Các nghị phụ tham dự Khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới

về chủ đề "Tái truyền giảng Tin Mừng để thông truyền Ðức Kitô".

 


 

Con người ngày nay sợ hãi tương lai

Sứ điệp Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới gửi Cộng đoàn Dân Chúa

Thánh lễ kết thúc Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới lần thứ XIII

Diễn văn ứng khẩu của ÐTC bế mạc khóa làm việc của THÐGM 13

Công bố Sứ điệp Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới thứ 13

Hoãn lại chuyến đi của Phái đoàn Tòa Thánh tại Siria

Sinh hoạt Thượng Hội Ðồng Giám Mục ngày 22 tháng 10 năm 2012

Bài Suy Niệm Của ÐTC Biển Ðức 16 Ý Nghĩa Của Tin Mừng

Giới thiệu Dự thảo Sứ điệp Thượng HÐGM 13 gửi Cộng đoàn Dân Chúa

Sinh hoạt Thượng Hội Ðồng Giám Mục ngày 19 tháng 10 năm 2012

Ðức Cha Nguyễn Năng tham gia phái đoàn Tòa Thánh thăm Siria

Sinh hoạt Thượng Hội Ðồng Giám Mục ngày 16 tháng 10 năm 2012

Sinh hoạt Thượng Hội Ðồng Giám Mục ngày 15 tháng 10 năm 2012

Sinh hoạt Thượng Hội Ðồng Giám Mục ngày 12 và 13 tháng 10 năm 2012

Ðức Thánh Cha tiếp kiến và dùng bữa với các nghị phụ

Sinh hoạt Thượng Hội đồng Giám Mục XIII

Thượng Hội Ðồng Giám Mục tiếp tục với phiên nhóm toàn thể thứ 2 và 3

Phiên họp thứ I của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 13

ÐTC tôn phong hai Tiến Sĩ Hội Thánh và khai mạc THÐGM thế giới

Giới thiệu Thượng Hội đồng Giám mục về Tân Phúc âm hóa

400 người tham dự Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 13

ÐTC phó thác Năm Ðức Tin và Thượng HÐGM 13 cho Ðức Mẹ Loreto


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page