Giới thiệu Dự thảo Sứ điệp

Thượng Hội Ðồng Giám Mục 13

gửi Cộng đoàn Dân Chúa

 

Giới thiệu Dự thảo Sứ điệp Thượng Hội Ðồng Giám Mục 13 gửi Cộng đoàn Dân Chúa.

Vatican (CNS 19-10-2012; Vat. 20-10-2012) - Trong phiên họp khoáng đại thứ 18 sáng 20 tháng 10 năm 2012, 250 nghị phụ Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã nghe trình bày và góp ý sửa chữa dự thảo Sứ điệp gửi Cộng đoàn Dân Chúa.

Sứ điệp do một Ủy ban đặc nhiệm soạn thảo, đứng đầu là Ðức Hồng Y Giuseppe Bertori, Tổng Giám Mục giáo phận Firenze và Ðức Tổng Giám Mục Luis Tagle, Tổng Giám Mục Manila, do Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 bổ nhiệm. Các thành viên do các nghị phụ bầu lên.

Ý tưởng nòng cốt của sứ điệp là: Các tín hữu Kitô hãy can đảm mang Tin Mừng vào thế giới, trong thái độ thanh thản, tin tưởng, vượt thắng sợ hãi, và ý thức về sự nhớ nhung Thiên Chúa tiềm ẩn trong tâm hồn con người.

Dự thảo sứ điệp này còn phải được tu bổ trước khi mang ra bỏ phiếu chung kết vào thứ sáu 26 tháng 10 năm 2012. Văn kiện bắt đầu bằng một hình ảnh cái vò đang chờ đợi được đổ đầy nước trong lành: hình ảnh ám chỉ sự khao khát và nhớ nhung Thiên Chúa nơi tâm hồn con người thời nay, và đồng thời cũng nói lên sứ vụ của Giáo Hội rao giảng Tin Mừng, nghĩa vụ phải đi gặp nhân loại như Chúa Giêsu đã làm với người phụ nữ xứ Samaria tại giếng nước.

Sứ điệp có giọng trực tiếp, minh bạch, ý thức về những khó khăn cũng như những thách đố đang chờ đợi công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng, nhưng không có sắc thái bi quan. Các Giám Mục khẳng định rằng vấn đề ở đây không phải là phát minh ra những chiến lược mới để truyền giáo, vì Tin Mừng không phải là một sản phẩm của thị trường. Trái lại cần tái khám phá những phương pháp giúp đưa con người ngày nay đến gần Chúa Giêsu.

Dự thảo sứ điệp mời gọi và khích lệ mọi thành phần Dân Chúa trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng: các Giám Mục, Linh Mục, những người thánh hiến, các gia đình, người trẻ, các chính trị gia và nhiều người khác.

Văn kiện cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc đối thoại liên tôn, các hoạt động bác ái, giáo dục và rao giảng Tin Mừng, bắt đầu từ chính các phần tử của Giáo hội.

Ngoài ra dự thảo sứ điệp cũng nhắc đến từng đại lục và đưa ra những đề nghị cũng như những lời nhắn nhủ hữu ích đối với công trình tái truyền giảng Tin Mừng, tùy theo thực tại của mỗi vùng địa lý. Văn kiện kết luận rằng điều hệ trọng là các tín hữu Kitô vượt thắng sợ hãi bằng đức tin và hãy can đảm dấn thân mang Tin Mừng vào lòng thế giới, một thế giới đầy những khó khăn, chướng ngại và thách đố nhưng vẫn là một công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Chiều thứ bẩy, 20 tháng 10 năm 2012, các nghị phụ được nghỉ họp và sáng chúa nhật, 21 tháng 10 năm 2012, các vị tham dự lễ tôn phong 7 vị hiển thánh mới.

Trọn ngày thứ hai, 22 tháng 10 năm 2012, các nghị phụ không họp, nhưng các vị tường trình viên của 12 nhóm nghị phụ phải họp cả sáng lần chiều với Ðức Tổng Giám Mục Eterovic Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới, và Ðức Cha Carré, Tổng Giám Mục giáo phận Monpellier, Tổng thư ký đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục này, để đúc kết các đề nghị do các nhóm đề ra thành một danh sách duy nhất, hầu đệ trình toàn thể các nghị phụ trong phiên khoáng đại thứ 19 vào sáng thứ ba, 23 tháng 11 năm 2012.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page