Sinh hoạt Thượng Hội Ðồng Giám Mục

thế giới kỳ thứ XIII

ngày 16 tháng 10 năm 2012

 

Sinh hoạt Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ thứ XIII ngày 16 tháng 10 năm 2012.

Vatican (SD 16-10-2012) - Từ sáng 16 tháng 10 năm 2012, các dự thính viên và đại biểu các Giáo Hội Kitô anh em bắt đầu lên tiếng phát biểu tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 13 về tái truyền giảng Tin Mừng để thông truyền đức tin.

Phiên họp khoáng đại thứ 13 được đặt dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng Y Gioan Thang Hán, Giám Mục giáo phận Hong Kong, nhưng không có sự hiện diện của Ðức Thánh Cha. Có 46 dự thính viên và 14 đại diện các Giáo Hội Kitô khác. Ngoài ra có 3 vị khách mời đặc biệt, trong đó có thầy Alois, Tu Viện trưởng tu viện đại kết Taizé. Việc phát biểu được tiếp tục trong phiên khoáng đại thứ 14 vào ban chiều. Mỗi dự thính viên được nói trong vòng 3 phút, tức là ít hơn 2 phút so với các nghị phụ.

Ðầu khóa họp ban sáng, Ðức Tổng Giám Mục Eterovic, Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục, đã đọc sứ điệp của Ðức Cha Lucas Lý Kinh Phong (Ly Jingfeng), Giám Mục Giáo phận Phượng tường (Fengxiang) tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, 90 tuổi, được trả tự do năm 1979 sau 20 năm tù trong thời cách mạng văn hóa. Ngài sinh năm 1922, thụ phong Linh Mục năm 1947 và Giám Mục năm 1980 hợp pháp trước mặt Tòa Thánh và cũng được Nhà nước nhìn nhận ngày 30 tháng 8 năm 2004. Giáo phận của ngài hiện có 20 ngàn tín hữu Công Giáo. Ðức Cha chào thăm các nghị phụ Thượng Hội Ðồng Giám Mục và bày tỏ đau buồn vì không có ai từ Hoa Lục được tham dự công nghị Giám Mục này. Ðức cha kể lại cuộc sống đức tin nhiệt thành của các tín hữu Công Giáo Trung Quốc và chia sẻ niềm đau của Ðức Thánh Cha vì tình trạng khủng hoảng đức tin tại nhiều nơi trên trái đất. Ðức cha hy vọng đức tin của các tín hữu Công Giáo Trung Quốc có thể an ủi Ðức Thánh Cha.

Thượng Hội Ðồng Giám Mục cũng bày tỏ tình liên đới với Giáo Hội và nhân dân Haiti bị động đất dữ dội cách đây 2 năm và đang ở trong giai đoạn tái thiết.

Sau khi 24 nghị phụ phát biểu, đến lượt 7 dự thính viên lên tiếng, gồm 6 giáo dân và một Linh Mục.

Trong số các nghị phụ phát biểu trong các phiên họp trước đó, người ta đặc biệt chú ý đến lập trường của:

- Ðức Cha Franz-Josef Bode, Giám Mục giáo phận Osnarbrueck ở Bắc Ðức, đề nghị cho giáo dân được lãnh trách nhiệm nhiều hơn trong Giáo Hội. "Một nền mục vụ sống động đòi phải có sự cộng tác giữa những người đã chịu phép rửa, chịu phép thêm sức, những người được giao phó trách vụ, những người được sai đi và những người được chịu chức thánh. Ðể được vậy, điều đáng mong ước là nới rộng trách nhiệm của các giáo dân nam nữ trong lãnh vực phụng vụ, huấn giáo và phục vụ".

- Ðức Cha John Wong Soo Kau, 44 tuổi, Tổng Giám Mục Phó giáo phận Kota Kinabalu bên Malaysia, thì kêu gọi cải tiến các phương pháp truyền giáo. Ngài nói:

"Lời kêu gọi tái Truyền Giảng Tin Mừng giả thiết nhận thức rằng các phương pháp và lối diễn tả của chúng ta ngày nay không còn thu hút hoặc mời gọi thế giới đang bị lôi kéo hoặc thúc đẩy vì những thay đổi được đẩy mạnh nhờ những tiến bộ trong lãnh vực khoa học và kỹ thuật, cũng như vì sự ham muốn của con người.

Nhiều suy tư và hội nghị đã được tổ chức ở nhiều cấp độ sau Công đồng chung Vatican 2, cố gắng đọc và hiểu các dấu chỉ thời đại. Nhiều tuyên ngôn và huấn dụ đã được công bố cho các Giáo Hội địa phương để can đảm đáp ứng những tình trạng thay đổi trong hy vọng. Nhưng các sứ điệp đã không thể được thông truyền mau lẹ và rộng rãi cho đủ. Chúng ta cần khiêm tốn nhìn nhận rằng những câu trả lời của chúng ta trong quá khứ không theo kịp những thay đổi trong thế giới. Chúng ta đã không thể mang lại những giải đáp cho cá nhân và xã hội bị kẹt giữa các cơ cấu và những dịp tội lỗi. Tiếng nói của chúng ta bị bóp nghẹt vì những luật lệ quốc gia hoặc những thế lực mạnh mẽ kiểm soát các cơ quan truyền thông. Tôi muốn kể thêm một chiều kích nữa, đó là xu hướng tiến đến trào lưu cuồng tín và cực đoan (TLLV 63-67). Vì thế cần cấp thiết duyệt lại các phương pháp của chúng ta trong việc thông truyền giáo huấn của Giáo Hội về từ ngữ, hình thức, cách diễn tả và phương thế.

Ðức Tổng Giám Mục Wong Soo Kau cũng kêu gọi tăng cường việc đào tạo giáo dân: tại một số miền như ở Á châu, họ cần được huấn luyện để có thể đáp lại những hoàn cảnh khó khăn, khi đức tin của họ bị đe dọa.. Việc đối thoại liên tôn là điều rất cần thiết trong chương trình tái truyền giảng Tin Mừng. Ðồng thời chúng ta cần đảm báo cho các tín hữu Kitô thiểu số tại một số miền được bảo vệ và đức tin của họ được củng cố. (SD 16-10-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page