Diễn văn ứng khẩu của Ðức Thánh Cha

bế mạc khóa làm việc

của Thượng Hội Ðồng Giám Mục 13

 

Diễn văn ứng khẩu của Ðức Thánh Cha bế mạc khóa làm việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục 13.

Vatican (SD 27-10-2012) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 tuyên bố thẩm quyền về các chủng viện trong Giáo Hội từ nay thuộc Bộ giáo sĩ và thẩm quyền về sách giáo lý từ nay thuộc Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng.

Ngài công bố quyết định trên đây trong lời cám ơn vào cuối phiên họp khoáng đại thứ 22 sáng 27 tháng 10 năm 2012, cũng là phiên cuối cùng của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới thứ 13.

Trước đây thẩm quyền về các chủng viện thuộc Bộ giáo dục Công Giáo và thẩm quyền về các sách giáo lý thuộc Bộ giáo sĩ. Ðức Thánh Cha cho biết Tông thư Tự Sắc về việc thay đổi thẩm quyền này sẽ được công bố để xác định lãnh vực và năng quyền liên hệ.

Ðức Thánh Cha cũng cho biết sở dĩ ngài tuyên bố triệu tập Công nghị vào ngày 24 tháng 11 năm 2012 để bổ nhiệm thêm 6 Hồng y mới là để bổ túc cho công nghị ngày 18 tháng 2 năm 2012, trong bối cảnh tái truyền giảng Tin Mừng, với một cử chỉ nói lên tính chất hoàn vũ của Giáo Hội, chứng tỏ rằng Giáo Hội là Giáo Hội của mọi dân tộc, nói mọi ngôn ngữ, và luôn luôn là Giáo Hội của Lễ Hiện Xuống; không phải Giáo Hội của một đại lục, nhưng là Giáo Hội hoàn vũ.

Ðức Thánh Cha nói thêm rằng: "Tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục này chúng ta đã nghe thấy Giáo Hội ngày nay cũng tăng trưởng, sinh động. Ví dụ tôi nghĩ đến những gì đã được nói về Giáo Hội tại Campuchia, nơi mà Giáo Hội và đức tin được tái sinh, hoặc về Giáo Hội tại Na Uy và bao nhiêu nơi khác. Chúng ta thấy ngày nay, Chúa vẫn hiện diện với quyền năng tại những nơi không ngờ, Chúa vẫn hoạt động qua các công việc và những suy tư của chúng ta."

Ðức Thánh Cha xác quyết rằng "cho dù Giáo Hội cảm thấy những cơn gió thổi ngược, nhưng Giáo Hội đặc biệt cảm thấy những luồng gió của Chúa Thánh Linh, giúp đỡ chúng ta, tỏ cho chúng ta con đường đúng; và như thế, chúng ta tái hăng hái tiến bước và cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta cuộc gặp gỡ thực sự có tính chất Công Giáo này".

Cũng trong lời kết thúc, Ðức Thánh Cha nhiệt liệt cám ơn các nghị phụ, các dự thính viên và chuyên viên, cũng như các chức sắc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục: 3 vị Hồng y chủ tịch, Ðức Hồng Y Tổng tường trình viên, Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới, Ðức Tổng Giám Mục Tổng thư ký đặc biệt. Nhiều vị đã làm việc suốt, nhiều khi cả ban đêm nữa cho công nghị Giám Mục này.

Trước đó, 252 nghị phụ đã thông qua 58 đề nghị để đệ lên Ðức Thánh Cha.

Ðức Tổng Giám Mục Eterovic tuyên bố phiên họp sáng 27 tháng 10 năm 2012 là phiên họp cuối cùng và không có phiên họp thứ 23 vào ban chiều như đã dự định trong chương trình.

Sau phiên họp ban sáng, các nghị phụ và các tham dự viên khác đã dùng bữa tiệc huynh đệ do Ðức Thánh Cha khoản đãi. (SD 27-10-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page