Sinh hoạt Thượng Hội Ðồng Giám Mục

thế giới kỳ thứ XIII

ngày 19 tháng 10 năm 2012

 

Sinh hoạt Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ thứ XIII ngày 19 tháng 10 năm 2012.

Vatican (Apic 18-10-2012; Vat. 19-10-2012) - Sáng 19 tháng 10 năm 2012, Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 13 đã nhóm phiên khoáng đại thứ 17, trước sự hiện diện của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 và 253 nghị phụ, để nghe các đại diện của 12 nhóm tường trình về kết quả các cuộc thảo luận trong hai phiên họp nhóm sáng và chiều thứ năm 18 tháng 10 năm 2012.

Theo các bài tường trình, các nhóm nhỏ đã theo các phương pháp khác nhau trong các cuộc thảo luận, nhưng tất cả đều nhắm một mục tiêu là mang lại hy vọng cho một thế giới đang bị khủng hoảng, trong một thế giới tân tiến, nhưng đồng thời lại vắng bóng và nhớ nhung Thiên Chúa. Vậy Giáo Hội phải làm gì? Trước tiên cần xét mình xem: nếu nói về tái truyền giảng Tin Mừng, phải chăng vì các tín hữu Kitô đã đánh mất một cái gì đó, một cái gì mà Giáo Hội không biết cống hiến? Ðàng khác, để rao giảng Tin Mừng, thì trước tiên phải là người được đón nhận Tin Mừng. Từ đó, các nhóm nghị phụ mạnh mẽ kêu gọi trở về với bí tích thống hối.

Một điểm được lưu ý nhiều, đó là đối thoại đại kết và liên tôn: đối thoại đại kết làm cho việc rao giảng Tin Mừng đáng tin cậy, đối thoại liên tôn, nhất là dự trên ý thức sâu xa về Kinh Thánh và các chứng tá cuộc sống sẽ giúp phổ biến Lời Chúa ngay tại các nước Hồi giáo.

Ngoài ra, chúng ta không thể không biết tới cuộc khủng sâu đậm của gia đình: gia đình là nòng cốt của việc rao giảng Tin Mừng, cần phải được nâng đỡ, khích lệ các bậc cha mẹ như những người đầu tiên giảng dạy giáo lý cho con cái. Các Giám Mục cũng tái khẳng định tầm quan trọng của bí tích hôn phối.

Trong viễn tượng này, cần dành chỗ đừng cho cả các ông bà; có các nghị phụ đề nghị thiết lập thừa tác vụ 'đọc sách' (lectorato) Kinh Thánh. Tuy nhiên, đề nghị thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên vẫn còn gây tranh luận, mặc dù nhiều nghị phụ đề cao vai trò của các giáo lý viên, -cũng như tất cả các giáo dân - trong việc tái truyền giảng tin Mừng.

Một điểm đặc biệt liên quan đến các chính trị gia Công giáo cũng được nói đến: các Giám Mục nói họ phải sống hợp với đức tin, và không thể có thái độ thỏa hiệp, trái lại cần để cho lương tâm ngay thẳng và những giá trị không thể thương lượng hướng dẫn. Trong bối cảnh đó, các nghị phụ đề nghị tái đẩy mạnh các hoạt động công lý và hòa bình, theo giáo huấn xã hội của Hội Thánh, và để sự ưu tiên dành cho người nghèo làm cho việc rao giảng Tin Mừng đáng được tin cậy, cũng như kiến tạo những ốc đảo thực sự trong đó con người gặp gỡ Thiên Chúa.

Các nhóm nghị phụ cũng đã thảo luận về các vấn đề khác như: các phương tiện truyền thông, duyệt lại việc huấn giáo và thực hành các bí tích khai tâm, suy tư về hiện tượng hoàn cầu hóa, các giáo xứ và các cộng đoàn nhỏ...

Cuối phiên họp ban sáng, Ðức Tổng Giám Mục Eterovic, Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới, thông báo một tài khoản được mở tại ngân hàng Vatican (IOR) để các nghị phụ đóng góp cho việc cứu trợ các nạn nhân và Giáo hội tại Siria.

- Ban chiều, từ lúc 4 giờ rưỡi, các nghị phụ và dự thính viên lại họp trong các nhóm nhỏ để đưa ra các đề nghị cụ thể. Các vị phải hoàn tất công việc này để trao danh sách các đề nghị cho Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào lúc 7 giờ tối.

Trong phiên họp khoáng đại thứ 18 vào sáng thứ bẩy 20 tháng 10 năm 2012, Công nghị Giám Mục sẽ nghe trình bày dự thảo Sứ điệp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục gửi cộng đồng dân Chúa, và thảo luận để sửa chữa văn kiện này.

Ngoài ra, các vị cũng tiến hành việc bầu các thành viên Hội đồng của Thượng Hội Ðồng Giám Mục 13 gồm 15 thành viên, trong đó có 12 vị do các nghị phụ bầu lên và 3 vị do Ðức Thánh Cha bổ nhiệm.

Trong khi đó, báo chí vẫn tiếp tục nhắc đến các bài phát biểu của các dự thính viên được trình bày trong những ngày qua.

- Chẳng hạn, lần đầu tiên một đôi vợ chồng được lên tiếng phát biểu tại Công nghị Giám Mục thế giới hiện nay, đó là Ông Bà Marc và Florence de Leyritz, người Pháp, là những người đã giới thiệu và cổ võ Hiệp Hội Alpha ở Pháp. Ông Bà đã học được phương pháp này từ một giáo xứ Anh giáo ở Anh quốc cách đây 10 năm.

Tiến trình Alpha là một dụng cụ đại kết dành cho các giáo xứ và các văn phòng tuyên úy, gồm có 10 bữa ăn mở rộng cho mọi người. Tiến trình này do giáo dân linh hoạt, giúp gợi lên ý nghĩa cuộc sống và tôn giáo qua những câu chuyện và tiếp xúc thường nhân. Cho đến nay đã có 140 ngàn người ở Pháp tham dự tiến trình này.

Trong bài phát biểu tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục, ông bà Marc và Florence de Leyritz đề cao tầm quan trọng của việc huấn luyện các Linh Mục và Giám Mục về những thẩm quyền mới trong lãnh vực mục vụ. Họ nói:

"Chúng con đã sáng nghĩ ra những chương trình huấn luyện giúp các Linh Mục và Giám Mục về việc điều khiển mục vụ trong viễn tượng những nhu cầu mới về thẩm quyền có liên hệ tới việc tái truyền giảng Tin Mừng... Chúng con xác tín rằng ta không thể quan niệm Giáo Hội khác với một cộng đoàn đang học nghề, trong đó cần họp nhau để lắng nghe Lời Chúa, để tăng trưởng trong đức tin, để được đào luyện như những môn đệ, và thi hành việc cai quản mục vụ theo tinh thần hoàn toàn hợp Tin Mừng'.

Theo ông bà Leyritz, cí có những vì mục tử biết phối hợp 3 tiến trình lớn của công cuộc truyền giảng Tin Mừng, đó là hoán cải, huấn luyện các môn đệ và ra đi truyền giáo. Cần giúp các vị phát huy khả năng điều hành việc mục vụ với phương pháp tiếp cận có tổ chức và có hệ thống, đồng thời giúp các vị nhìn nhận tiềm năng truyền giáo của giáo dân".

- Một giáo dân khác lên tiếng tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục là ông Michel Roy, Tổng thư ký tổ chức Caritas quốc tế. Ông mong muốn Giáo Hội nhìn nhận tính chất rao giảng Tin Mừng của rất nhiều hoạt động được thực thi để phục vụ bác ái.

Ông Roy nói: "Bác ái phải là một yếu tố cơ cấu trong chính bản chất của Giáo Hội, nếu Giáo Hội muốn thực sự là người rao giảng Tin Mừng". Theo Ông Thượng Hội Ðồng Giám Mục này đẩy mạnh được công trình tái truyền giảng Tin Mừng nếu mang lại cho các tổ chức Caritas những đường hướng tích cực về việc quan tâm săn sóc cần dành cho việc huấn luyện và linh đạo trong các hoạt động từ thiện bác ái.

Lập trường của ông Michel Roy cũng phản ánh điều mà Ðức Hồng Y Robert Sarah, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Ðồng Tâm, trong bài phát biểu hôm 12 tháng 10 năm 2012. Ðức Hồng Y nói: "Sứ vụ bác ái bao quát của Giáo Hội biểu lộ cho thế giới thấy sức mạnh không thể cưỡng lại và sức sinh động mạnh mẽ của sứ điệp Chúa Kitô.. Hoạt động mục vụ bác ái của chúng ta là một phương thế lớn lao để rao giảng Tin Mừng, đối với những người cung cấp cũng như những người nhận lãnh những việc phục vụ của chúng ta" (Apic 18-10-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page