Kinh Thánh Cựu Ước

Mica

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | |


- Chương 04 -

Những Lời Hứa Cho Sion

 

Sion, trung tâm muôn dân

1 Sẽ xảy ra là: Vào những ngày sau hết,

Núi Nhà Yavê sẽ nên kiên vững trên đỉnh đầu các núi non.

Và nó sẽ được nhắc cao quá gò nỗng.

Các dân sẽ tuôn về đó.

2 Và đông đảo, chư quốc sẽ đổ về. Họ nói:

"Nào! Ta hãy lên núi Yavê, đến Nhà của Thiên Chúa Yacob (thờ),

để Người dạy ta đường lối của Người,

để theo nẻo đi của Người, ta tiến bước,

Vì từ Sion thánh chỉ ban ra, và lời Yavê phán tự Yêrusalem.

3 Người sẽ phân xử giữa các dân đông đảo,

và làm trọng tài cho chư quốc hùng hậu, - mãi tận phương xa -

Và chúng sẽ rèn gươm làm cày, và giáo mác làm dao quắm.

Quốc gia này sẽ không còn tuốt gươm trên quốc gia nọ,

và thiên hạ sẽ không còn luyện binh đao.

4 Và chúng sẽ ngồi mỗi người dưới cây nho cây vả của mình,

không người dọa nạt.

Quả thế, miệng Yavê các cơ binh đã phán.

5 Quả thế, các dân hết thảy đều bước đi,

mỗi dân nhân danh thần linh của mình.

Còn chúng ta, chúng ta bước đi nhân Danh Yavê,

Thiên Chúa của chúng ta,

đời đời và mãi mãi.

Ðàn chiên tản mác được thâu họp lại

6 Trong ngày ấy - sấm của Yavê - Què quặt, Ta sẽ thâu họp.

Ta sẽ thâu họp các kẻ tản mác và những gì đã bị Ta làm khổ.

7 Què quặt, ta sẽ đặt làm số sót,

và phiêu bạt, thành một quốc gia hùng hậu.

Yavê sẽ làm vua trên chúng ở núi Sion,

từ nay và cho đến vạn đại.

8 Phần ngươi, hỡi tháp (canh) đoàn chiên, Gò cao của nữ tử Sion,

sẽ đến với ngươi, sẽ tới cho ngươi

cuộc thống trị ban sơ, vương quyền của nữ tử Yêrusalem.

 

Lưu đày: Một việc sinh đẻ đau đớn

9 Bây giờ, tại sao ngươi la lối inh ỏi?

Phải chăng nơi ngươi, vua chẳng có?

Hay quân sư của ngươi đã vong thân,

để ngươi lâm phải quằn quại như gái lâm bồn?

10 Hãy quằn quại, hãy giãy giụa như gái lâm bồn, hỡi nữ tử Sion.

Quả thế, bây giờ ngươi phải ra khỏi đô thị mà trú đóng ngoài đồng,

ngươi sẽ phải đi Babel, và ở đó ngươi sẽ được cứu thoát.

Ở đó, Yavê sẽ chuộc ngươi lại,

giựt khỏi bàn tay các địch thù của ngươi.

Các dân địch thù thất bại trước Yêrusalem

11 Và bây giờ chư quốc đông đảo tập họp đánh ngươi, chúng nói:

"Cho nó dung tục! Ðể mắt ta khinh bỉ nhìn xuống Sion".

12 Nhưng những kẻ ấy không biết ý định của Yavê.

Chúng không hiểu được các mưu cơ của Người.

Quả thế, Người đem góp chúng lại như lượm lúa trong sân.

13 Ðứng dậy! Ðạp đi! Hỡi nữ tử Sion,

vì Ta sẽ làm cho sừng ngươi nên như sắt,

móng ngươi, Ta sẽ làm cho nên như đồng.

Ngươi sẽ nghiền tán những dân đông đảo.

Lợi lộc của chúng, ngươi sẽ hiến phù kính Yavê,

và của cải chúng cho Chúa tể trần hoàn.

 

Cảnh suy vi và vinh quang Nhà Ðavit

14 Bây giờ hãy rạch trầy mình ra, hỡi nữ tử trầy mình!

Chúng đặt vòng vây đánh ta.

Chúng lấy gậy đập vào bên má vị thẩm phán của Israel!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page