Kinh Thánh Cựu Ước

Mica

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | |


- Chương 01 -

 

Ðề

1 Lời của Yavê, (lời) đã xảy đến với Mica người Môrêshet, vào thời các vua Yuđa; Yôtam, Akhaz và Êzêkya, (lời) ông đã thấy về Samari và Yêrusalem.

 

I. Hạch Tội Israel

 

Lên án Samari

2 Hãy nghe đây, các ngươi hết thảy, hỡi các dân!

hãy chú ý, hỡi đất và mọi sự trên đất!

Ðức Chúa Yavê đứng lên như chứng nhân buộc tội các ngươi.

Ðức Chúa, từ nơi Ðền Thánh của Người!

3 Vì này từ nơi Người, Yavê xuất hiện,

Người xuống, Người thả bước trên những mỏm cao trên đất.

4 Bên dưới Người, núi non tan rữa,

và những cánh đồng hủng hê nứt rữa,

như sáp hong lửa, như nước tuôn tràn trên dốc.

5 Mọi sự ấy đều do tội ác của Yacob và lỗi lầm của Nhà Israel.

Tội ác của Yacob là gì? Há lại không phải là Samari?

Và lỗi lầm của Yuđa là gì? Há lại không phải là Yêrusalem?

6 "Ta sẽ biến Samari thành đống vụn trong đồng,

thành sở đất trồng nho.

Ðá của nó, Ta sẽ xô xuống trũng.

Nền móng của nó, ta sẽ banh ra.

7 Các thần tượng của nó sẽ bị tán vụn.

Tất cả các tặng vật sẽ bị lửa thiêu;

hình nhân của nó, Ta sẽ biến thành phế vật.

Bởi chúng đã được tích lại nhờ quà tặng gái điếm,

chúng sẽ lại trở thành quà tặng gái điếm".

 

Ai ca của tiên tri

8 Ðây vì sao tôi muốn than vãn, rú lên.

Tôi muốn bước đi chân không, mình trần.

Tôi muốn cất tiếng than, như sài lang,

theo điệu đà điểu, một bài điếu.

9 Quả là vô phương điều trị, trận đòn Yavê;

Kìa nó đã lan thấu tận Yuđa.

Nó đã va đến cổng thành dân tôi, mãi tận Yêrusalem.

10 Ở Gat, đừng gấp gáp loan tin.

Ðừng òa lên khóc. Ở Bet-Aphra, hãy lăn vào tro bụi.

11 Hãy gióng tù và, hỡi bà ở Saphir.

Nó không còn bước ra khỏi thành, bà người thành Xaanan.

Tiếng khóc than ở Bet-ha-Exel

cất khỏi các ngươi mọi nơi nương tựa.

12 Làm sao nó trông hưởng lộc, bà ở Marot,

bởi chưng sự dữ do từ Yavê giáng xuống mãi cổng Yêrusalem.

13 Hãy thắng phi mã vào xe, hỡi bà ở Lakish!

Ðó là đầu mối lỗi lầm cho nữ tử ở Sion,

vì ở nơi ngươi, đã gặp thấy tội ác của Israel.

14 Vu quy tốn biệt tiễn ngươi hỡi Môrêshet-Gat!

Nhà của Akzib là khe lừa phỉnh cho vua Israel.

15 Một lần nữa quân xâm lược tràn vào nơi ngươi, hỡi bà ở Marêshah.

Tiêu diệt cho đến vạn đại Ađullam, vinh dự của Israel!

16 Hãy cạo đầu, hãy hớt tóc vì các quí tử của ngươi,

Ví thể kên kên, hãy làm cho đầu sói rộng thêm,

vì chúng đã bị đày ải xa ngươi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page