Kinh Thánh Cựu Ước

Mica

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | |


- Chương 02 -

 

Sự tham lam của hạng người thế lực

1 Khốn cho những kẻ trên giường

nằm tính chuyện ác quái, những việc bất lương.

Mai ngày vừa sáng, chúng sẽ thi hành

bởi chúng có quyền như thế trong tay.

2 Chúng thèm ruộng đất và chúng đoạt lấy,

(chúng muốn) nhà cửa và chúng phỗng ngay.

Chúng uy hiếp cả nhà lẫn chủ, cả ruộng lẫn người.

3 Cho nên Yavê phán thế này:

Này Ta suy tính ác họa trên họ hàng này,

khiến cho các ngươi không sao rút được cổ ra,

khiến cho các ngươi không thể ngẩng đầu bước đi.

Quả đó sẽ là một thời ác họa.

4 Trong ngày ấy, trên các ngươi, thiên hạ sẽ xướng lời châm biếm,

và ê a một bài phúng điếu:

"Xong đời! Họ nói, chúng ta đã bị tàn phá tan hoang!

Phần đất dân tôi đã sang tay đổi chủ.

Làm sao đuổi được con người phản phúc

phân chia đất ruộng của ta?"

5 Cho nên ngươi sẽ không có một người nào

bắt thăm thả dây đo đạc trong đại hội của Yavê.

 

Ðấu khẩu với đối phương

6 Ðừng sùi bọt mép! Chúng sùi bọt mép (mà nói):

Ðừng sùi bọt mép (mà tuyên) như thế!

Nhục nhã sẽ chẳng đạt thấu chúng ta.

7 Phải chăng Nhà Yacob là đồ chúc dữ.

Phải chăng Yavê ngắn hơi (cả giận)?

Hay đó là cách Người đã từng xử sự?

Các lời của Người là Israel?

8 Nhưng các ngươi không phải dân Ta.

Chống lại dân Ta, các ngươi như thù địch dấy lên.

Kẻ hiền hòa, các ngươi lột áo.

Khách an dạ qua đường (cũng thành) tù binh.

9 Ðàn bà con gái dân Ta, các ngươi xua khỏi nhà ấm cúng.

Nơi con thơ của chúng.

các ngươi giựt lấy cái vinh dự vĩnh tồn của Ta.

10 "Ðứng dậy! Ði đi! Nào đây có phải một nơi an nghỉ?"

Vị một chút chi các ngươi cũng bắt của cầm, của cầm xót xa!

11 Giả có ai chiều theo gió thổi và điêu toa phao lời dối trá:

"Sùi bọt mép, tôi có sấm cho anh: Rượu với men say!"

Chính nó là tiên tri sùi bọt mép cho dân này.

 

Israel sẽ được thống nhất lại

12 Ta quyết sẽ thâu họp lại toàn thể Yacob.

Ta quyết sẽ đoàn tụ lại số sót của Israel.

Ta sẽ họp chúng lại làm một như cao dương trong ràn,

như đàn cừu giữa nội cỏ khiến chúng ầm vang người (đông đảo).

13 Tiền phong lên đầu đi trước, chúng xông tới bước qua cổng đi ra.

Vua của chúng qua đằng trước chúng,

cầm đầu chúng, chính Ðức Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page