Toàn Văn

Những Tông Huấn và Sứ Ðiệp

của Ðức Thánh Cha Bênêdictô XVI

 

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


 

Năm 2013

Toàn Văn Sứ Ðiệp Mùa Chay Năm 2013 của Ðức Thánh Cha Benedicto XVI

Toàn Văn Sứ Ðiệp của ÐTC Nhân Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội

Sứ điệp của Ðức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới các bệnh nhân 2013

Năm 2012

Ðọc sứ điệp Giáng Sinh và ban phép lành cho thành Roma và thế giới

Sứ Ðiệp Của ÐTC Nhân Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi năm 2013

Sứ Ðiệp Của Ðức Thánh Cha Nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới Năm 2013

Sứ Ðiệp Của Ðức Thánh Cha Nhân Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2013

Sứ điệp Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới gửi Cộng đoàn Dân Chúa

Sứ Ðiệp Của Ðức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Di Dân Và Tị Nạn

Sứ điệp của ÐTC Biển Ðức 16 nhân Ngày Thế Giới cầu cho ơn gọi

Ðức Thánh Cha công bố Sứ Ðiệp Phục Sinh và ban Ơn Toàn Xá

Sứ điệp Tòa Thánh chúc mừng các Phật Tử

Sứ điệp của Ðức Thánh Cha nhân Ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ XXVII

Sứ điệp Mùa Chay 2012 của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16

Sứ điệp của Ðức Thánh Cha nhân ngày Thế Giới các bệnh nhân 2012

Năm 2011

Sứ Ðiệp Giáng Sinh và Phép Lành Toàn Xá của Ðức Thánh Cha

Toàn văn Sứ Ðiệp của ÐTC nhân ngày Hòa Bình thế giới năm 2012

Bài phát biểu của ÐTC trong ngày gặp gỡ liên tôn tại Assisi

Sứ điệp của Ðức Thánh Cha nhân ngày Truyền Thông xã hội lần thứ 45

ÐTC đọc sứ điệp Phục sinh và phép lành toàn xá cho toàn thế giới

Sứ điệp Mùa Chay 2011 của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16

Toàn văn Sứ điệp Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 nhân Ngày Ơn Gọi 48

Sứ điệp của ÐTC nhân ngày thế giới các bệnh nhân 11/02/2011

Năm 2010

Sứ điệp của ÐTC Biển Ðức 16 nhân ngày hoà bình thế giới 1/1/2011

Sứ điệp của ÐTC gửi các bạn trẻ nhân dịp Ngày Quốc Tế Giới trẻ thứ 26

Sứ điệp của ÐTC Biển Ðức 16 nhân ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 25

Sứ điệp Mùa Chay 2010 của Ðức Thánh Cha Benedicto XVI

Năm 2009

Sứ điệp Hòa Bình năm 2010 của Ðức Thánh Cha Benedicto XVI

Sứ điệp Giáng sinh 2009 của Ðức thánh cha

Sứ điệp của ÐTC nhân Ngày Hòa Bình Thế giới lần thứ 43 1/01/2010

Sứ điệp của ÐTC nhân Ngày Thế Giới Truyền Giáo 18/10/2009

Thánh lễ và sứ điệp Phục sinh của Ðức Thánh Cha

Sứ điệp mùa chay 2009 của Ðức Thánh Cha

Sứ điệp của Ðức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới các bệnh nhân 2009

Năm 2008

Sứ điệp Giáng sinh 2008 của Ðức Thánh Cha

Sứ Ðiệp Phục Sinh năm 2008 của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

Năm 2007

Sứ Ðiệp Giáng Sinh năm 2007 của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

Sứ Ðiệp của ÐTC nhân ngày Hòa Bình Thế giới lần thứ 41 mùng 1/01/2008

Sứ Ðiệp của ÐTC Bênêđitô XVI cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XXIII

Bức Thư của ÐTC Bênêđictô XVI gởi cho Giáo Hội tại Trung Quốc

Sứ Ðiệp của ÐTC cho Ngày Quốc Tế lần thứ 44 cầu nguyện cho ơn gọi

Sứ Ðiệp Phục Sinh của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI năm 2007

Sứ Ðiệp Mùa Chay năm 2007 của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

Năm 2006

Sứ Ðiệp Giáng Sinh năm 2006 của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

Sứ điệp của ÐTC Beneđitô XVI cho ngày Quốc Tế Hoà Bình mùng 1/1/2007

Sứ Ðiệp của ÐTC kỷ niệm 20 năm Cuộc Gặp Gỡ Cầu Nguyện Cho Hoà Bình

Sứ Ðiệp của ÐTC Bênêđitô XVI cho Ngày Quốc Tế Truyền Giáo Năm 2006

Sứ Ðiệp của ÐTC gởi cho các tham dự viên Ðại Hội Các Phong Trào Giáo Hội

Sứ Ðiệp của ÐTC gởi các Tham Dự Viên Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Xã Hội

Sứ Ðiệp Phục Sinh năm 2006 của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

Sứ Ðiệp của ÐTC Bênêđitô XVI cho ngày quốc tế cầu nguyện cho Ơn Gọi

Sứ Ðiệp của ÐTC Bênêđitô XVI cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ XXI

Sứ Ðiệp Mùa Chay năm 2006 của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

Năm 2005

Sứ Ðiệp Giáng Sinh của ÐTC Bênêđitô XVI dịp lễ Giáng Sinh năm 2005

Sứ điệp Hoà Bình năm 2006 của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI

Tự Sắc của ÐTC về sách Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo

Diễn từ Ðầu Tiên của Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI

 

Tông Huấn và Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha trong những năm qua

Tông Huấn và Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha trong những năm qua

 


Back to Vietnamese Missionaries in AsiaHome Page