Sứ Ðiệp của ÐTC Bênêđitô XVI

cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ XXI

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ XXI sẽ được cử hành cấp giáo phận vào Chúa Nhật Lễ Lá, mùng 9 tháng 4 năm 2006.

(Radio Veritas Asia 28/02/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Thứ Hai, ngày 27 tháng 2 năm 2006, Toà Thánh đã công bố Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XXI, sẽ được cử hành vào Chúa Nhật Lễ Lá năm 2006, tức Chúa Nhật mùng 9 tháng 4 năm 2006. ÐTC đã ấn ký Sứ Ðiệp này vào ngày 22 tháng 2 năm 2006, đúng ngày lễ Kính Toà Thánh Phêrô. Nội dung chính của Sứ Ðiệp là lời mời gọi các bạn trẻ hãy yêu mến Lời Chúa và yêu mến Giáo Hội. ÐTC đã viết như sau trong sứ điệp của ngài: "Chủ đề mà Cha muốn đề ra cho chúng con suy niệm là câu trích từ thánh vịnh 118 như sau: "Lời Chúa là ngọn đèn soi bước con đi, là ánh sáng dẫn đưa con trên đường." Ðức Thánh Cha giải thích thêm như sau: "Thiên Chúa mạc khải chính mình trong lịch sử; Ngài nói chuyện với con người và Lời Ngài là Lời đầy sức sáng tạo. Các tông đồ đã lắng nghe Lời ban ơn cứu rỗi và đã thông truyền Lời này cho những kẻ kế vị các ngài như viên ngọc quý giá cần được lưu giữ an toàn trong "tủ sắt" Giáo Hội". Không có Giáo Hội, viên ngọc quý Lời Chúa gặp nguy hiểm bị mất hoặc bị bể đi. Vì thế, ÐTC đã kêu gọi các bạn trẻ hãy yêu mến Lời Chúa, hãy yêu mến Giáo Hội; hãy đọc và suy niệm Lời Chúa hằng ngày. ÐTC đã khuyên các bạn trẻ như sau: "Chúng con hãy suy niệm Lời Chúa... Chúng con sẽ khám phá rằng những tư tưởng của Chúa không giống như tư tuởng của con người... Các bạn trẻ thân mến, Cha khuyến khích chúng con hãy trở nên quen thuộc Kinh Thánh, hãy giữ Kinh Thánh gần bên tầm tay, ngõ hầu Kinh Thánh trở nên địa bàn chỉ cho chúng con biết con đường phải theo... Ai lắng nghe Lời Chúa và liên lỉ quy chiếu về Lời Ngài, thì người đó xây dựng cuộc sống mình trên những nền tảng vững chắc." Giờ đây chúng ta hãy đọc bản dịch Việt ngữ nguyên văn sứ điệp của Ðức Thánh Cha cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2006. ÐTC đã bắt đầu sứ điệp với câu kinh thánh từ thánh vịnh 118 như sau:

 

"Lời Chúa là ngọn đèn soi bước con đi, là ánh sáng dẫn con trên đường" (Tv 118, 105)

Các bạn trẻ thân mến, trong niềm vui được ngỏ lời với chúng con đang chuẩn bị cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XXI, cha sống lại trong tâm trí những kinh nghiệm phong phú đã trải qua vào tháng 8 năm 2005 vừa qua bên Ðức quốc. Năm nay (2006), ngày Quốc Tế Giới Trẻ sẽ được cử hành tại các giáo hội địa phương khác nhau và sẽ là dịp thuận tiện để làm sống lại ngọn lửa hăng say đã được thắp lên tại thành phố Colonia và được nhiều người trẻ chúng con mang về trong gia đình, trong các giáo xứ, các hiệp hội và phong trào. Ðồng thời Ngày Quốc Tế Giới Trẻ này cũng sẽ là giây phút ưu tiên để mời gọi biết bao người bạn của chúng con hãy bước vào cuộc hành hương thiêng liêng của những thế hệ mới tiến về Chúa Kitô.

Chủ đề mà Cha đề nghị cho chúng con suy niệm là câu kinh thánh trích từ thánh vịnh 118 như sau: "Lời Chúa là ngọn đèn soi bước con đi, là ánh sáng chiếu soi con trên đường" (Tv 118, câu 105).

Ðức Gioan Phaolô II đáng yêu mến, đã giải thích lời thánh vịnh trên như sau: "Người cầu nguyện thánh vịnh trên, hoà nhập mình vào trong lời chúc tụng Luật Chúa; Luật được so sánh như là ngọn đèn soi bước đi trên con đường đời thường bị tăm tối." (trích Giáo Huấn của Gioan Phaolô II, XXIV/2, 2001, trg 715). Thiên Chúa mạc khải chính mình trong lịch sử; Ngài nói chuyện với con người và Lời Ngài đầy sức mạnh sáng tạo. Thật vậy, quan niệm do thái của từ "Dabar", thường được chuyển dịch ra bằng từ "Lời", là từ có hai nghĩa vừa muốn nói là "Lời" vừa là "Hành Ðộng". Thiên Chúa nói ra điều Ngài làm và làm điều Ngài nói. Trong Cựu Uớc, Thiên Chúa loan báo cho con dân Israel biết Ðấng Thiên Sai sắp ngự đến và cho biết việc thiết lập lại một giao ước "mới". Trong Ngôi Lời nhập thể làm người, Thiên Chúa hoàn thành những lời Ngài đã hứa. Sách Giáo Lý của Giáo Hội cũng làm nổi bật điểm này như sau: "Chúa Kitô, Con Thiên Chúa làm người, là Lời duy nhất, trọn hảo và vĩnh viễn của Thiên Chúa Cha, Ðấng nói ra tất cả trong Chúa Con, và sẽ không có lời nào khác nữa" (số 65). Chúa Thánh Thần, -- Ðấng đã hướng dẫn dân được tuyển chọn, vừa linh ứng các tác giả kinh thánh, -- (Ngài) mở lòng trí của các tín hữu, để họ hiểu được tất cả những gì được tích chứa trong đó. Chính cùng Chúa Thánh Thần này là Ðấng hiện diện cách tích cực trong việc cử hành Thánh Thể, khi vị linh mục nói lên "in persona Christi" - "như thể Chúa Kitô" - những lời truyền phép, và biến bánh và rượu thành Mình và Máu của Chúa Kitô, ngõ hầu cả hai trở nên của ăn thiêng liêng cho các tín hữu. Ðể tiến tới trong cuộc hành hương trần gian tiến về Quê Hương trên trời, tất cả chúng ta đều cần nuôi sống mình bằng lời và bánh ban sự Sống đời đời, hai thực thể không thể nào tách rời ra khỏi nhau được!

Các tông đồ đã lắng nghe lời cứu rỗi và đã lưu truyền lời đó cho những kẻ kế vị như là viên ngọc quý giá, và cần được gìn giữ an toàn trong "tủ sắt" Giáo Hội: không có giáo hội, viên ngọc quý giá này gặp nguy hiểm bị mất hoặc bị bể đi. Các bạn trẻ thân mến, chúng con hãy yêu mến Lời Chúa; chúng con hãy yêu mến Giáo Hội, một giáo hội giúp chúng con đến với kho tàng hết sức giá trị như thế, vừa hướng dẫn chúng con biết thẩm định sự phong phú của kho tàng nầy. Chúng con hãy yêu mến và nghe theo Giáo Hội, một giáo hội đã lãnh nhận từ Ðấng Sáng Lập mình sứ mạng chỉ cho con người biết con đường tiến đến hạnh phúc đích thật. Không phải là điều dễ dàng để nhận biết và gặp được hạnh phúc đích thật trong thế giới chúng ta đang sống, trong đó con người thường bị bắt làm con tin của những dòng tư tưởng dẫn đưa đến sự hư mất trong những sai lầm hoặc trong những ảo tưởng của các ý thức hệ lầm lạc, mà vẫn nghĩ mình là "con người tự do". Ðiều khẩn thiết ngày nay là "giải thoát sự tự do" (x. Thông Ðiệp "Ánh sáng sự thật", số 86), là soi sáng cho sự tối tăm, trong đó nhân loại đang dọ dẫm bước đi. Chúa Giêsu đã chỉ cho biết như thế nào sự giải phóng này có thể xảy ra, với những lời như sau: "Nếu chúng con trung thành với Lời Ta, thì chúng con thật sự là những môn đệ Ta: chúng con sẽ biết được sự thật, và sự thật sẽ giải phóng cho chúng con được tự do." (Gn 8,31-32). Ngôi Lời nhập thể, Lời Sự Thật, làm cho chúng ta được tự do và hướng dẫn sự tự do chúng ta đến điều thiện hảo. Các bạn trẻ thân mến, chúng con hãy năng suy niệm Lời Chúa; chúng con hãy để cho Chúa Thánh Thần làm Thầy dạy chúng con. Lúc đó, chúng con sẽ khám phá rằng những tư tưởng của Thiên Chúa không phải là những tư tưởng của con người; chúng con sẽ được hướng dẫn đến việc chiêm ngắm Thiên Chúa thật và đọc những biến cố của lịch sử với đôi mắt của Thiên Chúa. Chúng con hãy nếm hưởng cách trọn vẹn niềm vui phát sinh từ sự thật. Trên đường đời, không phải dễ và cũng không thiếu những cạm bẫy; chúng con có thể gặp những khó khăn và đau khổ; và đôi khi chúng con sẽ bị cám dỗ thốt lên như tác giả thánh vịnh những lời như sau: "con quá mệt mỏi vì đau khổ" (Tv 118, câu 107). Nhưng, cùng với tác giả thánh vịnh, chúng con đừng quên nói thêm như sau: " Lạy Chúa, xin hãy ban cho con sự sống theo như lời Ngài đã phán... Ðời sống con luôn gặp nguy hiểm, nhưng con không bỏ quên luật Chúa (Tv 118, các câu 107.109). Sự hiện diện đầy tình thương của Thiên Chúa, qua lời Ngài, là ngọn đèn đánh tan những bóng tối của lo sợ và soi sáng đường ta đi, cả trong những giây phút khó khăn nhất.

Tác giả của Thơ Do Thái đã viết như sau: "Lời Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn gươm hai lưỡi; Lời Chúa ăn sâu vào tận trong cõi tâm linh sâu xa nhất, vào tận trong cốt tuỷ; Lời Chúa dò thấu tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người" (4, 12). Cần phải nghiêm chỉnh lắng nghe lời huấn dụ xem Lời Chúa như "vũ khí" cần thiết trong cuộc chiến thiêng liêng; lời Chúa tác động hữu hiệu và mang lại hoa trái, nếu chúng ta học biết lắng nghe và sau đó vâng phục tuân theo Lời Chúa. Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo giải thích như sau: "Vâng phục trong Ðức Tin là hành động tự do đặt mình tuân theo Lời được lắng nghe, bởi vì sự Thật của Lời Chúa được bảo đảm bởi Thiên Chúa, Ðấng là sự Thật" (số 144). Nếu Tổ Phụ Abraham là mẫu gương cho thái độ lắng nghe này, tức thái độ vâng phục, thì Vua Salomon cho thấy ngài là kẻ say mê đi tìm sự khôn ngoan được tích chứa trong Lời Chúa. Khi Thiên Chúa đề nghị với Vua Salomon: "Hãy xin Ta ban cho con điều gì con muốn", thì Vua Salomon trả lời như sau: "Lạy Chúa, xin hãy ban cho tôi tớ Chúa một con tim vâng phục" (I Vua 3, 5.9). Bí quyết để có một "con tim vâng phục" là luyện tập mình có một con tim biết lắng nghe. Và tín hữu có được điều này nhờ suy niệm không ngừng Lời Chúa và ăn rễ sâu vào Lời Chúa, nhờ sự dấn thân muốn biết Lời Chúa mỗi ngày một hơn.

Các bạn trẻ thân mến, Cha khuyến khích chúng con hãy làm cho mình trở nên quen thuộc với Kinh Thánh, hãy đặt Kinh Thánh trong tầm tay, ngõ hầu Kinh Thánh trở nên chiếc địa bàn chỉ cho chúng con biết con đường phải đi theo. Nhờ đọc Kinh Thánh, chúng con sẽ học biết Chúa Kitô. Về việc này, Thánh Girolamô có nhận xét như sau: "Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô" (PL 24,17; x. Dei Verbum, số 25). Một phương thế hết sức đáng khen để đào sâu và nếm hưởng Lời Chúa là phương thế Lectio Divina, là đọc và suy niệm Lời Chúa; việc này kết thành con đường thiêng liêng đích thật và riêng biệt, qua nhiều giai đọan. Từ việc Ðọc (Lectio), tức đọc đi đọc lại một đoạn kinh thánh vừa thu nhận những yếu tố chính của đọan đó, người ta bước sang việc suy niệm (meditatio), được hiểu như là việc để nội tâm mình dừng lại, trong đó linh hồn hướng về Thiên Chúa, vừa cố gắng hiểu điều mà Lời Ngài nói lên cho cuộc sống cụ thể hôm nay. Tiếp theo là việc cầu nguyện (oratio) làm cho ta thưa chuyện với Thiên Chúa trong đối thoại trực tiếp; và cuối cùng là việc chiêm ngắm (contemplatio) giúp ta giữ tâm hồn mình luôn chú ý đến sự hiện diện của Chúa Kitô, mà Lời Ngài là "ngọn đèn chiếu sáng trong nơi tăm tối, cho đến lúc bình minh đến và ngôi sao mai mọc lên trong tâm hồn anh chị em" (2 Phêrô 1, 19). Việc đọc, học hỏi và suy niệm Lời Chúa phải dẫn ta đến việc sống gắn bó với Chúa Kitô và với những giáo huấn của Ngài.

Thánh Giacomo cảnh tỉnh như sau: "Anh chị em hãy là những kẻ thực hành Lời Chúa, chớ không phải chỉ là những kẻ lắng nghe suông, vừa tạo cho mình ảo tưởng đã sống lời Chúa. Bởi vì nếu một người chỉ lắng nghe suông và không thực hành Lời Chúa, thì giống như kẻ nhìn dung mạo mình trong gương: nhìn xong liền bỏ đi và quên tức khắc mình như thế nào. Ngược lại, ai chăm chú nhìn vào luật trọn hảo, luật của tự do, và sống trung thành với luật này, không phải như người nghe rồi quên, nhưng như kẻ thực hành lề luật, thì nguời đó sẽ gặp được hạnh phúc trong việc thi hành luật Chúa" (1, 22-25). Ai lắng nghe Lời Chúa và liên lỉ quy chiếu về Lời Ngài, thì người đó xây dựng cuộc sống mình trên nền tảng vững chắc. Chúa Giêsu đã phán: "Ai lắng nghe Lời Ta và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan xây nhà mình trên đá" (Mt 7,24): người đó sẽ không chào thua những cơn giông bão cuộc đời.

Xây dựng cuộc đời trên nền tảng Chúa Kitô, vừa tiếp nhận Lời Chúa cách tươi vui và thực hành những điều Lời Chúa dạy, thưa các bạn trẻ của ngàn năm thứ ba, chương trình sống của chúng con cần trở nên như thế! Ðiều khẩn thiết là cần có thế hệ mới những tông đồ ăn rễ sâu vào trong Lời dạy của Chúa Kitô, những kẻ có khả năng đáp lại những thách thức của thời đại chúng ta và sẵn sàng phổ biến Phúc âm khắp mọi nơi. Ðây là điều Chúa yêu cầu nơi chúng con; đây là điều giáo hội mời gọi chúng con thực hiện; và đây là điều mà thế giới - dù không ý thức - chờ đợi từ nơi chúng con! Và nếu Chúa Giêsu mời gọi chúng con, thì chúng con đừng sợ đáp lại cách quảng đại, nhất là khi Chúa đề nghị chúng con theo Ngài trong đời sống tận hiến hoặc trong đời sống linh mục. Chúng con đừng sợ; hãy tin tưởng vào Chúa và chúng con sẽ không bị thất vọng.

Các bạn trẻ thân mến, với ngày quốc tế giới trẻ lần thứ XXI, mà chúng ta sẽ cử hành vào ngày 9 tháng 4 (năm 2006) tới đây, Chúa Nhật lễ Lá, chúng ta hãy thực hiện cuộc hành hương tinh thần đến cuộc gặp gỡ quốc tế những người trẻ, sẽ diễn ra tại Sydney tháng 7 năm 2008. Chúng ta hãy chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ vĩ đại này, vừa cùng nhau suy nghĩ về chủ đề Chúa Thánh Thần và sứ mạng, qua các giai đọan tiếp nối nhau. Năm nay, chú ý tập trung vào Chúa Thánh Thần, Thánh Thần của Sự Thật, Ðấng mạc khải cho chúng ta biết Chúa Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể, vừa mở rộng con tim mỗi người đón nhận Lời Cứu Rỗi, và là Ðấng dẫn dắt ta vào Sự Thật trọn đầy. Năm tới, 2007, chúng ta sẽ suy niệm câu Phúc âm theo thánh Gioan như sau: "Như Thầy đã yêu thương chúng con, thì chúng con cũng hãy yêu thương nhau" (13,34) và chúng ta sẽ khám phá cách sâu xa hơn như thế nào Chúa Thánh Thần là Thánh Thần của tình thương, Ðấng đổ tràn trong chúng ta Tình Thương Bác Ái thần thiêng và làm cho chúng ta trở nên nhạy cảm với những nhu cầu vật chất và thiêng liêng của anh chị em xung quanh. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế của năm 2008, với chủ đề là: "Hãy nhận lấy sức mạnh từ Chúa Thánh Thần, Ðấng ngự xuống trên chúng con và chúng con sẽ là những chứng nhân của Thầy" (TÐCV 1,8).

Ngay từ bây giờ, các bạn trẻ thân mến, trong bầu khí càng ngày càng gia tăng việc lắng nghe Lời Chúa, chúng con hãy cầu xin Chúa Thánh Thần, Thánh Thần của sức mạnh và của chứng tá, xin Ngài làm cho chúng con có khả năng loan báo Phúc Âm cho đến tận cùng trái đất mà không sợ hãi gì. Nguyện xin Mẹ Maria, đấng hiện diện trong Phòng Tiệc Ly với các tông đồ, để chờ Chúa Thánh Thần ngự xuống, (xin Mẹ) hãy là Mẹ và là người hướng dẫn chúng con. Xin Mẹ dạy cho chúng con biết lãnh nhận Lời Chúa, biết gìn giữ và suy niệm Lời Chúa trong tâm hồn chúng con (x. Lc 2,19), như Mẹ đã thực hành xưa trong suốt đời sống Mẹ. Xin Mẹ khuyến khích chúng con nói lời "xin vâng" của chúng con, đáp lại lời Chúa mời gọi, vừa sống thực hành "sự vâng phục đức tin". Xin Mẹ giúp chúng con sống vững mạnh trong Ðức Tin, kiên trì trong Hy vọng, và nhẫn nại trong bác ái, luôn luôn vâng phục Lời Chúa.

Cha đồng hành với chúng con trong lời cầu nguyện, và hết lòng ban phép lành cho chúng con.

 

Từ Vatican, ngày 22 tháng 2 năm 2006, Lễ Kính Toà Thánh Phêrô tông đồ.

(đã ký)

Bênêđitô XVI, giáo hoàng.

 

(Ðặng Thế Dũng chuyển dịch Việt ngữ)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page