Ðức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai

Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long

 

Khẩu Hiệu : "Hãy Ra Khơi Và Thả Lưới"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

18/05/1954

Sinh

Tại Bến Tre

31/08/1994

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận Vĩnh Long, Việt Nam

7/10/2015

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Vĩnh Long, Việt Nam

11/12/2015

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Vĩnh Long, Việt Nam

 

Ðức Giám Mục Phêrô Huỳnh Văn Hai thăm Trung Tâm Hành Hương Ðức Mẹ La Mã Bến Tre

Thánh lễ tạ ơn của đức tân Giám Mục Phêrô Huỳnh Văn Hai tại quê hương xứ Thạnh Phú

Lễ tấn phong Ðức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai Tân Giám mục chính toà giáo phận Vĩnh Long

Ðức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai Như Một Người Thầy

Phút Lắng Ðọng Thánh Lễ Tấn Phong Tân Giám Mục Phêrô Huỳnh Văn Hai

Ðại Lễ Tấn Phong Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long tại Nhà thờ Chánh tòa Vĩnh Long

Lễ Tấn Phong Ðức Giám Mục Phêrô Huỳnh Văn Hai Tân Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Vĩnh Long

Hân Hoan Mừng Lễ Tấn Phong Giám Mục Ðức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai

Tường thuật Thánh Lễ Tấn Phong Tân Giám Mục Vĩnh Long Ðức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai

Toàn Thể Con Cái Trong Giáo Phận Ðang Hướng Về Ðức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai

Phỏng vấn Ðức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai tân Giám Mục Giáo phận Vĩnh Long

Tòa Giám Mục Vĩnh Long thông báo về việc ÐTC bổ nhiệm Tân Giám Mục Phêrô Huỳnh Văn Hai

ÐTC bổ nhiệm Tân Giám mục giáo phận Kontum và Tân Giám mục giáo phận Vĩnh Long

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm tân Giám Mục Vĩnh Long và Kontum

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page