Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 12 -

 

II. Sự Tích Abraham

 

Abraham được kêu gọi

1 Yavê phán với Abram: :Hãy đi khỏi xứ sở ngươi, khỏi quê quán ngươi, khỏi nhà cha ngươi, đến đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. 2 Ta sẽ cho ngươi thành một dân lớn, Ta sẽ chúc lành cho ngươi, và Ta sẽ cho danh ngươi nên lớn lao, ngươi sẽ là một mối chúc lành.

"3 Ta sẽ chúc lành cho những ai chúc lành ngươi, ai mà nói động đến, Ta sẽ chúc dữ. Mọi thị tộc trên trần sẽ lấy ngươi mà cầu phúc cho nhau".

4 Và Abram đã đi theo lời Yavê đã phán bảo ông và Lot đã đi với ông. Abram thọ được bảy mươi lăm tuổi lúc ông ra đi khỏi Kharan. 5 Abram đã đem theo vợ là Saray và Lot, con của em ông và tất cả gia tư ông đã làm ra và lũ gia nhân ông đã kiếm được ở Kharan, họ đã ra đi đến xứ Canaan, và họ đã đi vào xứ Canaan.

6 Abram đã ngang qua xứ mà đến thánh địa Sikem, đến cây sồi Morê. Bấy giờ trong xứ có dân Canaan. 7 Và Yavê đã hiện ra cho Abram và phán bảo ông: "Ta sẽ ban xứ này cho dòng giống ngươi". Và ông đã xây tế đàn ở đó kính yavê, Ðấng đã hiện ra cho ông. 8 Bỏ đó, ông qua ngọn núi phía Ðông thì có (thành) Hai. Và ông đã xây tế đàn kính Yavê mà kêu cầu Danh Ðức Yavê. 9 Hết dựng lều rồi lại dỡ lều Abram lần mò hướng đến Namsa.

 

Abraham tại Aicập

10 Xảy đến trong xứ có đói kém, và Abram xuống Aicập để ngụ nhờ, vì cơn đói đè nặng cả xứ. 11 Khi ông sắp bước hân vào Aicập, ông bảo Saray vợ ông: "Này, tôi biết mà, mình là một cô gái có nhan sắc. 12 Dân Aicập vừa nhìn thấy mình tất chúng sẽ nói: "Vợ hắn đó", và chúng sẽ giết tôi, mà để mình sống. 13 Tôi xin mình cứ nói mình là em gái của tôi, mong tôi cũng được phúc vì mình, và tính mạng tôi được (sống) nhờ mình". 14 Và thực thế, Abram vừa vào Aicập thì dân Aicập nhìn thấy bà là một phụ nữ xin đẹp tuyệt vời. 15 Tướng lãnh của Pharaô nhìn thấy thì khen bà trước mặt Pharaô: bà đã bị đem vào đền Pharaô.

16 Và vì bà, ông đã thi ân giáng phúc cho Abram: Abram được chiên, bò, lừa, tớ trai tớ gái, lừa cái với lạc đà. 17 Yavê đã phạt Pharaô và gia đình ông phải những tai ương lớn, vò cớ Saray, vợ của Anram. 18 Và Pharaô đã cho gọi Abram đến mà bảo: "Sao ngươi làm thế đối với ta? tại sao ngươi không tỏ thật ta hay nàng là vợ ngươi? 19 Tại sao ngươi lại nói: "Nàng là em gái của tôi", khiến ta đã trót lấy nàng làm vợ? Thôi! nầy là vợ ngươi. Ngươi lấy mà đi đi". 20 Ðoạn Pharaô đã truyền người hộ tống ông: họ đã đưa ông ra làm một với vợ ông và tất cả những gì ông có.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page