Sứ Ðiệp của
Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu
gởi toàn thể Dân Chúa

Click here for ENGLISH VERSION

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sứ Ðiệp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu gởi toàn thể Dân Chúa.

1. Phần Nhập Ðề

Anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô,
Ðược ÐTC Gioan Phaolô II mời gọi, vào lúc sắp bước vào Ngàn Năm Thứ Ba, chúng tôi, những nghị phụ của Khóa Họp Ðặc Biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục dành cho Á Châu, cùng chung với những đại diện của các giáo hội Kitô anh em và những vị khách được mời, chúng tôi gặp nhau tại Roma, từ ngày 19/04/98 cho đến 14/05, 1998. Trong sự kết hiệp với tất cả anh chị em, tâm hồn chúng tôi đầy lòng biết ơn sâu xa đối với Thiên Chúa Cha. Ngài đã yêu thương thế gian cho đến độ sai xuống Con Một Ngài, Chúa Giêsu, Ðấng cứu độ chúng ta, ngỏ hầu tất cả được sống và sống dồi dào (x. Jn 10,10).

2. Thời gian của ân sủng

3. Lời Chúc các dân tộc Á Châu

4. Lắng nghe Chúa Thánh Thần

5. Sứ Mạng của Giáo Hội

6. Kêu gọi thực thi Công Bằng và Hòa Bình

7. Những lý do để hy vọng

8. Lời Cầu Nguyện kết thúc

Giống như khi chúng ta khai mạc Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, thì giờ đây chúng ta bế mạc Khóa Họp cũng một cách như vậy, nghĩa là với Hy Tế Thánh Thể, trong đó, nhờ qua những lời Truyền Phép, Bánh và Rượu trở nên Mình và Máu của Chúa Kitô, và trong đó cộng đoàn được biến đổi thành "Một Thân Xác, Một Tinh Thần" trong Chúa Kitô. Cuộc gặp gỡ như thế với Chúa Giêsu giờ đây cần được tiếp tục một cách mạnh mẽ hơn, trên khắp lục địa Á Châu. Ðây là công việc của Chúa Thánh Thần, Ðấng luôn luôn hiện diện bên cạnh chúng ta để trợ giúp chúng ta.

Chúng ta nhìn về Mẹ Maria; trong thân xác Mẹ, Chúa Kitô nhận được xác thể nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúng tôi cầu xin MẸ khẩn cầu cho chúng ta, ngõ hầu, giống như Chúa Giêsu, Con Mẹ, Giáo Hội có thể mỗi ngày một hơn trở thành một giáo hội phục vụ, để tiếp tục sứ mạng yêu thương và phục vụ cho dân chúng Á Châu, ngõ hầu "họ được sống, và sống dồi dào" ( Gn 10,10).


Back to Radio Veritas Asia Home Page