Synod of Bishops for Asia
Khóa Họp Ðặc Biệt
Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Á Châu

19/04/1998 - 14/05/1998

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


GIAI ÐOẠN II của KHÓA HỌP
(29/04/1998 - 3/05/1998)
Chúa Nhật
3/05/98
Sáng: Không có họp Khoáng Ðại
Nghỉ Lễ Quốc Tế Ơn Gọi
12:00 Giờ Kinh Truyền Tin
Huấn Ðức của ÐTC
Thứ Bảy
2/05/98
Sáng: Phiên Họp Khoáng Ðại 16
Chúa Giêsu trở về Á Châu
Chiều: Không có họp Khoáng Ðại
....
Thứ Sáu
1/05/98
Sáng: Không có họp Khoáng Ðại
Nghỉ Lễ Lao Ðộng
Chiều: Phiên Họp Khoáng Ðại 15
Bí tích của Tình Yêu Thương
Thứ Năm
30/04/98
Sáng: Hội thảo theo nhóm nhỏ
....
Chiều: Hội thảo theo nhóm nhỏ
....
Thứ Tư
29/04/98
Sáng: Hội thảo theo nhóm nhỏ
Phân chia các nhóm nhỏ
Chiều: Hội thảo theo nhóm nhỏ
....


Back to Radio Veritas Asia Home Page