Sáng thứ Tư 29/04/98
Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu
bước sang giai đoạn II của
những cuộc hội thảo theo nhóm nhỏ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu bước sang giai đoạn II của những cuộc hội thảo theo nhóm nhỏ.

Tin Vatican (Vis 29/4/98): Bắt đầu từ hôm thứ Tư vừa qua, 29/04/98, Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu bước sang giai đoạn 2, với những buổi họp theo nhóm nhỏ, để trao đổi về những vấn đề đã được phát biểu trong giai đoạn I từ khi khai mạc cho đến hết ngày thứ Ba vừa qua 28/04/98. Các tham dự viên của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu được chia ra làm 11 nhóm nhỏ, trong số nầy có hai nhóm nói tiếng pháp, một nhóm nói tiếng Ý, và 8 nhóm nói tiếng Anh.

Mỗi nhóm có một vị điều hành và một tường trình viên để tường trình ý kiến của nhóm trong phiên họp khoáng đại tiếp sau thời gian họp nhóm.

Sau đây là những vị điều hành và tường trình viên của mỗi nhóm:

Ðó là 11 nhóm nhỏ phân chia các tham dự viên của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

Các Nhóm Nhỏ đã họp hai lần hôm thứ Tư 29/04/98. Hôm thứ Năm 30/04/98, cũng có hai lần họp theo nhóm nhỏ sáng và chiều. Thứ Sáu, mùng 1 tháng 5/1998, Ngày Lễ Lao động, các tham dự viện Thượng Hội Ðồng Giám Mục được nghỉ buổi sáng. Nhưng buổi chiều thì có họp chung. Sáng thứ Bảy, mùng 2 tháng 5/1998, thì chỉ có họp chung một lần vào buổi sáng mà thôi. Như thế, theo chương trình dự trù, thì có hai ngày thứ Tư và thứ Năm, được dành cho những lần họp nhóm; và hai lần họp, một vào chiều thứ Sáu mùng 1/05/98, và một vào sáng thứ Bảy 2/05/98, thì dành để họp chung lại (phiên họp khoáng đại) nghe các bài phúc trình của mỗi nhóm. Tuần tới, bắt đầu thứ Hai mùng 4 tháng 5/1998, Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu sang giai đoạn thứ ba, là giai đoạn soạn Bản Những Ðề Nghị để trình lên ÐTC, và soạn Sứ Ðiệp Gởi Dân Chúa vào lúc kết thức Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page