Phiên họp khoáng đại thứ 16
Sáng thứ Bảy 2/05/98
Chúa Giêsu sinh ra ở Á Châu
và Ngài phải trở về Á Châu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật tiếp về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu đang diễn ra tại Roma. Tường thuật về phiên họp khoáng đại thứ 16, giai đoạn 2 của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, vào sáng thứ Bảy 2/05/98.

Phiên họp chung vào sáng thứ Bảy 2/05/98. Ðây là phiên họp chung để nghe các bài phúc trình của 8 nhóm nói tiếng Anh. Cách chung trong các đề tài được trình bày, sự quan trọng của việc rao giảng Tin Mừng được nhấn mạnh cách riêng. Các nghị phụ đều nhắc lại một lần nữa rằng: Chúa Giêsu sinh ra ở Á Châu và Ngài phải trở về Á Châu, bằng việc rao giảng Tin Mừng được trình bày một cách "hấp dẫn hơn" cho các dân tộc của Lục Ðịa mênh mông này. Trong viễn tượng của việc rao giảng Tin Mừng, còn có biết bao phương tiện cần được xử dụng, cách riêng các phương tiện truyền thông xã hội, cả nơi các rạp hát, cả các cách trình diễn truyền thống về nhạc kịch, các bản văn của các nền văn hóa người dân thổ cư, cả "các kỹ thuật thương mãi, marketing" mà các vị giảng thuyết Hoa Kỳ vẫn dùng và thâu được nhiều thành quả.

Không đâu như tại Á Châu, việc rao giảng Tin Mừng đòi phải có việc hội nhập văn hóa, cũng vì trong nhiều xã hội địa phương, Giáo Hội bị coi như là một công việc loài người được tổ chức chu đáo, và có các dịch vụ tuyệt hảo về xã hội, nhưng khó lòng làm cho mình được công nhận như "biểu hiệu sự hiện diện của Thiên Chúa". Dưới khía cạnh này, Giáo Hội còn bị hiểu lầm và bị coi là một gia tài của chế độ thuộc địa, vì có một phụng tự "ngoại lai" của một Tây Phương, có lúc được dung thứ, có khi được chấp nhận. Cả ngôn ngữ phụng vụ cũng thường không thỏa mãn "xét trên bình diện gây xúc cảm". Nhiều nghị phụ cho rằng: lãnh vực "hội nhập văn hóa" vẫn còn là một giấc mơ, họăc do sự kiểm soát ngặt nghèo về việc phiên dịch các bản văn thánh, hoặc vì sự chậm trễ chấp nhận về phía các cơ quan Tòa Thánh.

Trong các thực tại của Á Châu vĩ đại, Giáo Hội vì thế còn là một cái gì xa xôi, cái gì ngoại lai. Thách đố lớn hơn cả là việc sửa chữa hình ảnh bị bóp méo này, bằng việc đối thoại liên tôn được thiết lập chung quanh hai ưu tiên này: tránh mọi thái độ kiêu căng trong việc rao giảng Chúa Kitô, nhưng không làm sai lạc hay giảm bớt hình ảnh Chúa Cứu Thế, với mục tiêu là làm cho các tôn giáo không phải Kitô chấp nhận. Trong việc đối chiếu an hòa này, không cần phải đi vào việc tranh chấp với các tôn giáo khác, nhưng chỉ cần minh chứng tôn giáo riêng mình, mà không gây thiệt hại hay đồng lõa. Việc rao giảng về sự trung gian duy nhất của Chúa Kitô hơn nữa có thể tạo nên những xích mích với các tín ngưỡng khác và với tâm thức "đa thần" của linh đạo Á Châu và vì thế cần đưa vào quan niệm này cách từ từ, từng cấp bậc, từng giai đoạn. Nhưng, chân lý về Chúa Kitô đấng trung gian duy nhất, vẫn là và sẽ mãi mãi là một tín điều, và không thể chấp nhận sự giàn xếp hay dung hòa (compromis) nào cả.

Một nghị phụ tuyên bố: "Mỗi tôn giáo là duy nhất (unica) và chúng ta không được phép khước từ tính cách duy nhất của chúng ta, (nostra unicità). Các vấn đề thực sự xẩy đến chỉ khi chân lý này được rao giảng trong kiểu cách "kiêu căng". Dưới khía cạnh này và cùng với các nhà thần học thời nay, những kẻ đang nỗ lực giải thích Chúa Kitô cho các tôn giáo khác, thì việc dấn thân mở các cuộc đối thoại dưới sự hướng dẫn của Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội, được coi là việc có ích và thành công.

Sau cùng, bên cạnh các đề tài trung tâm này, còn có một lô các đề nghị khác xem ra không kém quan trọng, trong đó nổi bật hơn cả là lời kêu gọi hãy lấy lại một thái độ mạnh mẽ về truyền giáo tại Á Châu, rất nhiều lúc bị thay thế bằng việc giữ lập trường riêng của mình thôi, và lời kêu gọi củng cố giây liên kết giữa các Giáo Hội địa phương với Giáo Hội hoàn vũ, trên nền tảng của đoàn thể tính Giám Mục và trên sự hiệp nhất đức tin và luân lý.

Trên đây là một số ý kiến các bài phúc trình của các nhóm nói tiếng Anh trong phiên họp chung sáng thứ Bảy 2/05/98. Thứ Hai mùng 4/05/98, Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu bước sang giai đoạn thứ 3, giai đoạn đúc kết và soạn những đề nghị để trình lên ÐTC và soạn Sứ Ðiệp gởi Dân Chúa vào lúc kết thúc Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Phương thức làm việc của giai đoạn 3 nầy cũng giống như phương thức làm việc của giai đoạn 2 vừa qua, nghĩa là trước hết là họp riêng theo các nhóm để thảo luận thêm nhằm chuẩn bị các đề nghị, rồi sau đó họp chung lại để thảo luận tiếp về Bản Các Ðề Nghị. Theo chương trình, các nhóm họp riêng từ thứ Hai 4/05/98 cho đến thứ Tư 6/05/98, thì sẽ họp chung lại để thảo luận Bản Văn Các Ðề Nghị. Hy vọng vào cuối tuần, khoảng thứ Sáu 8/05/98 hay thứ Bảy 9/05/98, thì các nghị phụ có thể bỏ phiếu quyết định về các Ðề Nghị nầy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page