Phiên họp khoáng đại thứ 15
Chiều thứ Sáu 1/05/98
Dấu hiệu và bí tích của Tình Yêu Thương

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật tiếp về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu đang diễn ra tại Roma. Phiên họp khoáng đại thứ 15, giai đoạn 2 của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, vào chiều thứ Sáu mùng 1 tháng 05/1998.

Như chúng tôi đã có dịp nói, giai đoạn 2 của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, chỉ kéo dài trong vòng 4 ngày, từ ngày 29/04/98 đến 2/05/98, và chỉ có hai phiên họp riêng theo nhóm ngôn ngữ để đào sâu thêm về các ý kiến đã được phát biểu, và hai phiên họp chung vào chiều thứ Sáu mùng 1/05/98, và vào sáng thứ Bảy 2/05/98, để nghe các bài tường trình của các nhóm.

Trong phiên họp khoáng đại vào chiều thứ Sáu 1/05/98, hai nhóm tiếng Pháp và một nhóm tiếng Ý, đã phúc trình về ý kiến của nhóm. Phiên họp chiều thứ Sáu được mở đầu bằng những lời đến từ phương trời xa xăm, từ Trung Quốc; và đó là lời của Ðức Cha Mattias Duan Yinming, không được đến Roma tham dự Thượng Hội Ðồng về Á Châu theo lời mời của ÐTC. Ðức Cha gửi đến ÐTC và các nghị phụ một điện văn đầy yêu mến và hy vọng, như sau:

Sau đó, các nhóm trình bày về các đề tài đã thảo luận: đề tài chính vẫn là "Giáo Hội, dấu hiệu và bí tích của Tình Yêu Thương Thiên Chúa đối với mọi người và tình yêu thương của nhân loại đối với nhau. Làm thế nào để có thể là dấu hiệu và chứng tá của chính Tình Yêu Thương mà ta đã nhận được nơi Thiên Chúa? Theo các nghị phụ, lời đáp lại phải đến từ chứng tá đời sống. Cách riêng qua việc hòa giải và qua việc cầu nguyện chiêm niệm, động cơ của mọi hoạt động xã hội. Ðộng cơ này sẽ có thể cho thấy Chúa Kitô sống động tại Á Châu. Một Chúa Kitô như con đường của đối thoại liên tôn, nhưng không để Người, Ðấng Cứu Thế duy nhất, bị giảm bớt đi. Các nghị phụ cũng nhắc lại sự quan trọng của việc gia tăng việc hiệp thông giữa các Giáo hội địa phương và Giáo Hội hoàn cầu, để thông truyền nhiều hơn cho các dân tộc Á Châu Tình yêu thương của Chúa Kitô. Một Tình Yêu, tại Á Châu, trở nên phúc lành và sự cứu rỗi qua thử thách của bách hại và tử đạo. Do đó, trình bày với thế hệ trẻ Á Châu một Thiên Chúa, Ðấng trong Chúa Kitô mời gọi tha thứ cho kẻ thù địch và cứu rỗi qua Thánh Giá: nghĩa là hiến dâng một vì Thiên Chúa, Ðấng ban sự sống và nguồn mạch hy vọng, nghĩa là đem đến sức thổi của việc tái rao giảng Tin Mừng cho Á Châu của Ngàn Năm Thứ ba.


Back to Radio Veritas Asia Home Page