Vấn Nạn Ngừa Thai Và Phá Thai

Lm. Trần Mạnh Hùng, DCCT

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ngừa Thai:

Việc ngừa thai trong thế kỷ 20

Phản ứng của giới thần học gia đối với Humanae Vitae

Việc đánh giá Luân Lý những phương pháp ngừa thai nhân tạo

Ngừa thai nhân tạo và tự nhiên: những cách thức, kỹ thuật khác nhau ra sao?

Bất đồng có trách nhiệm về Giáo Huấn của Giáo Hội

 

Phá Thai:

Cần giải tỏa một vài khúc mắc

Vấn đề thời điểm khởi đầu sự sống con người

Khi nào thì được phép tước đoạt mạng sống con người?

Phá thai trực tiếp và phá thai gián tiếp

Vật ngữ thuyết luân lý

Thẩm quyền?

Giải pháp cuối cùng và kết luận

 

 

Lm. Trần Mạnh Hùng, DCCT (Roma)

Anphonsian Academy

Via Merulana, 31

00185 Roma (Italia)

Email: hungroma@yahoo.com

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page