Tng Thuat Chuyen Vieng Tham

Sarajevo thu o Cong Hoa Bosnie Erzegovine

cua c Thanh Cha Phanxico

(6/06/2015)

 

 


 

c Thanh Cha vi gii tre Sarajevo ng xay vach ngan nhng hay bac nhng nhp cau

c Thanh Cha tra li gii bao ch tren chuyen bay t Sarajevo tr ve Roma

c Thanh Cha c hanh Thanh le tai Sarajevo thanh pho cua oi thoai va chung song hoa bnh

c Thanh Cha nhac lai chuyen tham Sarajevo nh la hanh hng cua hoa bnh va niem hy vong

70 ngan tn hu tham d thanh le vi c Thanh Cha tai Sarajevo

c Thanh Cha Phanxico gap g chnh quyen Bosni Erzegovine

Chng t au thng cua cac linh muc va n tu Bosnia Herzegovina

ai ket hoa bnh song chung va chuyen i Sarajevo cua c Thanh Cha

Tong du Bosnia c Phanxico keu goi hoa giai

S iep video cua c Thanh Cha Phanxico trc chuyen tong du en Sarajevo

S iep c Thanh Cha gi cac tn hu tai Bosni Erzegovine

Chng trnh tong du cua c Thanh Cha Phanxico tai Sarajevo

Thong ke Giao hoi Cong giao tai Bosnia va Herzegovina

Chng trnh tong du Sarajevo cua c Thanh Cha Phanxico

c Thanh Cha tiep kien cac Giam Muc Bosni Erzegovine

c Thanh Cha Phanxico se vieng tham Sarajevo thu o cua Bosnia Herzegovina

c Thanh Cha oc kinh Truyen Tin va loan bao tham Sarajevo

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page