Tng Thuat Chuyen Vieng Tham Australia

cua TC Beneito XVI (13~21/07/2008)

(ai Hoi Gii Tre tai Sydney 10~20/07/2008)

 

TC Beneito XVI c tiep on long trong tai Sydney, Australia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 


 

Vai anh hng tch cc cua Ngay Quoc Te Gii Tre tai Sydney

Ngay Gii Tre The Gii Khuon mat tre trung cua Giao Hoi

Vai nhan nh cua TC ve Ngay Quoc Te Gii Tre tai Sydney

TC tai cam n cac v to chc Ngay Quoc Te gii tre

Ngay Gii Tre The Gii va viec ao luyen the gii tuc hoa

Vai Giai Thch cua Linh Muc Lombardi ve WYD 2011 tai Madrid

Tuoi Tre Hy Vong Ln cua Giao Hoi

Nhng thach thc TC gi en cac ban tre tham d WYD 2008

Vai con so ve Ngay Quoc Te Gii Tre 2008 tai Sydney

c Thanh Cha chao t biet Sydney va a tr ve Roma bnh yen

TC chao t biet moi ngi tai Sydney va len ng tr ve Roma

May bay Qantas cat canh e a TC Benecto XVI tr lai Rome

TC chuc lanh Nc Uc trong nghi le tam biet tai Phi trng Sydney

HY TGM Madrid hy vong Chnh Phu ho tr to chc WYD 2011

Vai Nhan nh cua LM Lombardi ve Ngay Quoc Te Gii Tre 2008

TC c hanh Thanh le be mac Ngay Quoc Te gii tre 2008

Bai giang cua TC trong Thanh Le be mac WYD 2008 tai Randwick

Bai giang cua TC trong le ket thuc WYD 2008 tai Randwick Sydney

Thanh le thanh hien ban th mi va buoi canh thc cua cac ban tre

Dien t cua TC vi cac Ban Tre trong em Canh Thc WYD2008

Phong Van TC tren chuyen bay t Roma en Sydney Australia

c Thanh Cha noi chuyen vi cac thanh nien b thiet thoi

Tng thuat ang Thanh Gia cua Ngay Quoc Te gii tre tai Sydney

Gii Tre The Gii trnh dien lai ang Thanh Gia cua Chua Giesu

Cac ban tre quoc te on tiep TC tai ben tau Barangaroo Sydney

Dien t cua TC cho cac Ban Tre chao mng Ngai tai Barangaroo

Dien van cua TGM Philip Wilson chao on TC tai Barrangaroo

c Thanh Cha bat au chnh thc hoat ong tai Sydney

Nhng sinh hoat ac biet cua Gii Tre VN va em Van nghe giao lu

Anh sang hy vong cua ngay Khai Mac ai Hoi Gii Tre The Gii

Thanh Gia Ngay Quoc te Gii Tre en t Thanh Gia Nam Thanh 1983/1984

Lch s Ngay Quoc Te Gii Tre theo li ke cua HY Paul Josef Cordes

Bai Giang Trong Thanh Le Khai Mac ai Hoi Gii Tre The Gii

Vai net ve le khai mac ai Hoi Gii Tre The Gii WYD 2008

Thanh Le Khai Mac Ngay Quoc Te Gii Tre tai Sydney Australia

Giao Hoi Cong Giao Australia va Ngay Quoc Te Gii Tre

TC Bien c XVI a ti Sydney e chuan b tham d ai Hoi Gii Tre

Vai net ve chuyen vieng tham cua TC tai Uc Chau nhan ngay QTGT

c Thanh Cha Len ng Cong Du Australia

Lch Trnh Chuyen Tong Du cua TC Benedict XVI en Sydney

Hoi Ngo Melbourne Hoi trong Viet Nam

Bai noi truyen cho Gii Tre WYD 2008 tai Melbourne ngay 12/7/2008

Thong Tin Ve ai Hoi Gii Tre The Gii Lan Th XXIII Tai Sydney

40 Ban Tre GP Orange ti Viet Nam va giao lu vi TGP Ha Noi

Vai Net Ve ai Hoi Gii Tre The Gii

Mot vai sinh hoat trong Ngay Hoi Ngo Gii Tre Cong Giao Viet Nam

Ngay hoi ngo Gii Tre Cong Giao Viet Nam tai Melbourne

Lch s Ngay ai Hoi Gii Tre the gii

Phong van C Denis James Hart TGM Melbourne ve Ngay cua cac giao phan

Cac giao phan tai Australia tng bng tiep on ngi tre t khap ni en

ai hoi Sydney: Ma tri Melbourne

Cac oan Viet Nam tham d ai Hoi Gii Tre The Gii Qui Tu Ve Melbourne

Nhng ngay chuan b ai hoi gii tre tai Melbourne Australia

Ngi tre vac Thanh Gia cung anh ch em bat hanh tren ng ve WYD 2008

TC Ban n Toan Xa Cho Nhng Ai Tham D Ngay QTGT Sydney

oan Viet Nam tham d Ngay Gii tre The gii ong ky luc

Khoang 2000 ban tre b t choi cap chieu khan vao Uc Chau tham d QTGT

Cac ban tre Campuchia len ng tham d Ngay Gii tre The gii Uc

Phong van c Hong Y George Pell ve Ngay Quoc Te Gii Tre tai Sydney

S iep cua TC Beneito XVI cho Ngay Quoc Te Gii Tre lan th XXIII

Ngay Quoc te Gii Tre nham rao giang tnh yeu Thien Chua cho cac ban tre

Nghe Bai Hat Chu e ai Hoi Gii Tre The Gii Tai Sydney 2008 (download)

Li va Not Nhac Bai Hat Chu e ai Hoi Gii Tre The Gii Tai Sydney 2008

Trang Web Tieng Viet Ghi Danh ai Hoi Gii Tre The Gii Tai Sydney 2008

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page